image

Հոգեհանգիստ Ամմանահայ ազգային գործիչ՝ Ներսէս Ներսէսեանի

 Հոգեհանգիստ Ամմանահայ  ազգային գործիչ՝ Ներսէս Ներսէսեանի

 Ամմանի մէջ տեղի ունեցած է քառասուն օր առաջ մեզմէ առ յաւէտ հեռացած ազգային գործիչ՝ Ներսէս Ներսէսեանի մահուան քառասունքի արարողութիւնը։

   Սուրբ Թադէոս  եկեղեցիին մէջ եղած հոգեհանգստեան կարգին նախագահած է Յորդանանի Հայոց Հոգեւոր հովիւ Գերպ. Տ. Աւետիս ծ.վրդ Իբրաճեան։ 

Ապա եւ կազմակերպութեամբ տեղի ՌԱԿ մարմնին ներկաները ներկայ գտնուած են  հացկերոյթի արարողութեան յարգելով յիշատակը նուիրեալ գործիչին։ Նշենք նաեւ, որ շրջանի ԱՄՄ-ը (Ազգային Մարզական Միութիւն) դարձեալ նոյն նպատակով կազմակերպած է հաւաք մը։

 Երկար տարիներ փայլուն ծառայութիւն եւ անձնուէր նուիրում ունեցած Ներսէս Ներսէսեանի անունը յարգուած անուն կը հանդիսանայ, ոչ միայն Յորդանանի, այլ նոյնպէս սաղիմահայ շրջանակներու ու նաեւ Հայաստանի մէջ։

Ուսանելով Երեւանի մէջ մեր հայրենակիցը կարողացած է ստեղծել բարեկամներու լայն շրջանակ մը, ու նաեւ իր կարելիութեան սահմաններով ծառայել Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու ամրացման։

 ՌԱԿ-ի հանդէպ անշեղ գաղափարականով գործած Ներսէսեանի համար ամենաբարձր գաղափարն ու մնայուն արժէքը հանդիսացած է Մայր Հայրենիք՝ Հայաստանը եւ այդ սկզբունքներով ալ ան գործած է մինչեւ իր կեանքի վերջին վայրկեանը։

 Մեծին հետ մեծ ու փոքրին հետ փոքր մօտեցումով ապրած Ներսէս Ներսէսեանի անունը միշտ ալ պիտի յիշուի  զինք ճանչցողներուն շրջանակին մէջ։