Մեր մասին

Հայաստանի  մէջ  2015-ին հիմնուած «Արեւելք լրատուական» կայքը անցնող հինգ տարիներու  ընթացքին  բաւական աշխատանք  տարաւ Հայաստան-Սփիւռք կապերը լրատվութեան միջոցով ներկայացնելու, սփյուռքահայերուն Հայաստանի մասին  անհրաժեշտ տեղեկատւութիւն մատուցելու եւ սփիւռքի կարեւորագոյն եւ հրատապ թեմաները Հայաստանի  մէջ  պատշաճօրէն հրապարակելու ուղղութեամբ: 

 

Կայքը նաեւ լրատւութեան, հարցազրոյցներու, ակնարկներու եւ այլ նիւթերու միջոցով  կը  տարածէ  արեւմտահայոց ժառանգութիւնը, աւանդոյթները եւ նպատակ ունի յետագային ալ  շարունակել իր այդ  ուղղութիւնը։  
Նպատակներու մէջ է նաեւ հայրենադարձութեան մասին նիւթեր հրապարակելը, հայրենադարձութեան լաւ ու վատ կողմերը ի ցոյց տալը եւ նիւթերու, հարցազրոյցներու, լրատւութեան միջոցով արտասահման ապրող հայերու  վերադարձը խթանելը, անոնց  ներուժը  Հայաստանի տնտեսութեան, գիտութեան, արուեստի եւ այլ ասպարէզներու մէջ  օգտագործելուն ուղղուած գաղափարախօսութիւն տարածելը: 
  «Արեւելք լրատուական»-ը մեծ ուշադրութիւն  կը   դարձնէ  յատկապես արեւմտահայերենով առօրեայ  ու պարզ լուրեր մատուցելուն՝ սպառող լրատվութեան միջոցով հայերենի այդ ճիւղը դարձնելով ապրող: 
Կայքի յառաջիկայ  նպատակներու  մէջ   կը  մտնէ  արեւմտահայ, պոլսահայ,  զմիւռնահայ եւ արեւելահայ նախանցեալ դարավերջի եւ անցեալ դարասկզբի մամուլի ուսումնասիրութիւնը եւ այդ տարիներու  հայութեան կեանքի չլուսաբանուած կողմերու հրապարակումը՝ հայատառ հնատիպ մամուլին  մէջ հայ հասարակական, քաղաքական միտքը վերլուծելու միջոցով: