image

Կոմսի եւ Սիլվա Կապուտիկեանի հանդիպումը Պէյրութի մէջ

Կոմսի եւ Սիլվա Կապուտիկեանի հանդիպումը Պէյրութի մէջ

Սագօ Գասապեան կը գրէ.

 

Հայ Ազատագրական Շարժման խորհրդանիշ ընկեր Վահան Փափազեան՝ ԿՈՄՍ, «ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՐԾԻՒ»ը կը նուիրէ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանին, որ ուրախութեամբ զայն կը կրէ անմիջապէս:

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս՝ Սիլվա Կապուտիկեան ծնած էր 1919-ին: Ան դուստրն էր արմատներով Վանեցի, Ա. Աշխարհամարտին Արեւելահայաստան գաղթած Բարունակ Կապուտիկեանի, որուն ծանօթ էր Կոմսն ու իր ընկերները, եւ որուն մասին յառաջիկային պիտի անդրադառնամ:

Լուսանկարը առնուած է 1962-ին, երբ վաստակաւոր բանաստեղծուհին Միջին Արեւելքի հայ գաղութներ այցելութեան ծիրէն ներս, առաջին անգամ ըլլալով այցելած էր նաեւ Լիբանան: