Յաղթողը երկրի գաղափարախօսութիւնն է

Յաղթողը երկրի գաղափարախօսութիւնն է

Թուրքիոյ խորհրդարանական եւ նախագահական վերջին ընտրութիւնները անգամ մը եւս տեղի տուին երկրի հիմնարկութենէն այս կողմ շարունակուող թերութիւններու մասին մտածելու։

Ինչպէս ծանօթ է, Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը ձեւաւորուած է ազգային պետութեան կաղապարով, ի բացակայութիւն ազգի։ Հիմնադիրները նախ պետութիւնը հիմնեցին, ապա անոր հասարակութիւնը կազմող ազգը։

Որպէս բազմազգի եւ բազմահաւատք կայսրութեան մը ժառանգորդ, բովանդակ երկրի բնակչութիւնը միատարր դարձնելու մարմաջով գործադրուեցաւ ցեղասպանութիւն, էդնիգական զտում, զանգուածային վտարում եւ այլ անմարդկային միջոցներ։ Իսկ մնացեալները դարձեալ մէկ ու միացեալ կազմի մը մէջ տեղադրելու համար անհրաժեշտ էր ազգայնամոլ քարոզչութիւնը։

Սերունդներու հոլովոյթով մարդկանց համոզեցին թէ թուրք եւ մահմետական ըլլալով անոնք կը կազմեն երկրի, չըսելու համար արարաշխարհի վերնախաւը։

Զանգուածներ՝ ինչպիսի դժուարութեան մէջ ալ յայտնուին, սիրեցին այս փաղաքշանքը։ Ոչ միայն սիրեցին, այլ սրտանց հաւատացին, թէկուզ աղքատութեան, տգիտութեան ճիրաններու մէջ մնան, իրենք վերի արտի ցորենն են։

Նախագահ Էրտողանի գլխաւորած կուսակցութեան արձանագրած յաջողութեան մէջ այս համոզումը լայն բաժին ունի։ Միամիտ հասարակութիւնը դիւրաւ համոզուեցաւ թէ աշխարհի բոլոր գերտէրութիւնները համատեղ աշխատանք կը տանին Թուրքիոյ վերելքը կասեցնելու համար։ Նախագահ Էրտողան իր քարոզարշաւը հիւսեց այս ընկալումի վրայ, պատրուակելով նաեւ կրօնի գործօնը։

Նախքան ընտրութեան բոլոր հարցախոյզները կը վկայէին ընդդիմութեան յստակ յաղթանակը։ Վերլուծաբաններ այս կարծեցեալ յաղթանակը կը վերագրէին, թէ ահռելի համեմատութիւններու հասած սղաճին եւ թէ մանաւանդ երկրաշարժի գօտիէ ներս կառավարութեան մատնուած ճարահատութեան։

Սակայն ինչպէս տեսանք ընտրութեան աւարտին, ժողովուրդի մեծամասնութիւնը անտեսած էր իր սեփական զրկանքները եւ մեծ եռանդով անգամ մը եւս զօրակցած էր իր ուխտած իշխանութեան։

Եթէ այս բոլորը կը դիտենք երկրէ ներս տիրող տրամադրութիւններու հիման վրայ, պարտինք նշել որ ազգայնականութիւնը կամ կրօնի գործօնը, կարճ խօսքով քաղաքական աջակողմեան հակումները համատարած երեւոյթ մը կը պարզեն երկրագունդի տարածքին։

Զարմանալիօրէն տասնամեակներու ընթացքին ի հիմանէ շրջուած է արժէքներու համակարգը։ Տգիտութիւնը գերազանցած կ՚երեւի ուսման դիմաց։ Եւ նոյնիսկ այս երեւոյթը հպարտօրէն կը խրախուսուի կարգ մը քաղաքական գործիչներու ելոյթներով։

Նման պայմաններու տակ ամենածիծաղելին կը մնայ ընտրութեան այս արդիւնքներով աւարտելու ետին գտնուող պատճառներու որոնումը։

Ահռելի երեւոյթ է տեսնել հեռուստաէգրաններու վրայ մեծապատիւ վերլուծաբաններու գնահատականները։ Ոմանք անսպասելի արդիւնքները կը վերագրեն այս կամ այն գործօնին, ի հիմանէ անտեսելով երկրի ազգաբնակչութեան հոգեբանութիւնը։ Համարեա 100 տարիէ այս կողմ ընդմիշտ շփացուած զանգուածէ մը ակնկալուածը աւելի տարբեր չէր կրնար ըլլալ։ Ընտրողը մէկ կողմ դրած է դատողութեան կարողութիւնը եւ հետեւած իր ինքնութիւնը բնութագրող կարծրատիպի կոչին։

Յստակօրէն կարելի է ըսել թէ յաջողած է երկրի հիմնադիր գաղափարախօսութիւնը։     

  

Բագրատ Էսդուգեան
«Ժամանակ»/Պոլիս