image

«Ի Գործ» 2024 ծրագրով սփիւռքահայ մասնագէտները կը հրաւիրուին աշխատելու Հայաստանի կառավարման համակարգին մէջ

«Ի Գործ» 2024 ծրագրով սփիւռքահայ մասնագէտները կը հրաւիրուին աշխատելու Հայաստանի կառավարման համակարգին մէջ

ԵՐԵՒԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ (յունուար 22, 2024 թուական) – ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը կը մեկնարկէ «իԳործ» 2024 ծրագրի յայտադիմումներու ընդունումը, որ սփիւռքահայ մասնագէտներուն հնարաւորութիւն կու տայ մէկ տարի ժամկէտով աշխատելու Հայաստանի պետական կառավարման 20-է աւելի մարմիններու մէջ:  Ծրագրին կրնան դիմել այն սփիւռքահայ մասնագէտները, որոնք ունին Պսակաւոր Արուեստից վկայականի աստիճան եւ առնուազն 5 տարուան աշխատանքային փորձ կամ Մագիստրոսական վկայականի աստիճան (կամ համարժէք կամ աւելի բարձր) եւ 3 տարուան մասնագիտական աշխատանքային փորձ: 

2024 թուականի յայտադիմումները կ՛ընդունուին մինչեւ մարտ  4` հայերէնով, անգլերէնով եւ ռուսերենով:

 Հարցազրոյցներու վերջնական փուլը յաջողութեամբ անցած մասնագէտները այս տարուան սեպտեմբեր 1-էն աշխատանքի պիտի անցնին ՀՀ համապատասխան  գերատեսչութիւններու մէջ: 

Ընտրուած մասնակիցներուն կը տրամադրուի օդանաւի տոմս (դէպի Հայաստան եւ հակառակ ուղղութեամբ), կեցութեան նպաստ` ամսական 336.000 ՀՀ դրամ ծրագրին ընթացքին, առողջութեան ապահովագրութիւն եւ մէկ տարուան կացութեան կարգավիճակի տրամադրման վճարը:

Հ. Յովնանեան ընտանեկան հիմնադրամի ֆինանսաւորմամբ` 5 մասնագէտներ ծրագրի ծիրէն ներս հնարաւորութիւն կ՛ունենան աշխատելու Շիրակի մարզին մէջ:

Մասնագէտները կրնան լրացնել յայտադիմումները սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի կայքին մէջ հետեւեալ յղումով ՝ http://diaspora.gov.am/hy/programs/25/fellowship:

«իԳործ» ծրագիրը կ՛իրականացուի 5-րդ անգամ: Այն Հայաստանի Հանրապետութեան պատմութեան մէջ իրականցուող առաջին ծրագիրն է, որու ծիրին մէջ սփիւռքահայ մասնագէտները պետական մակարդակով կը հրաւիրուին աշխատանքի ՀՀ կառավարութեան  եւ այլ գերատեսչութիւններու մէջ: 

Ծրագրի ծիրին մէջ արդէն իսկ սփիւռքահայ 200 մասնագէտ աշխատանքի անցած է Հայաստանի պետական մարմիններու մէջ:  Ծրագրի աւարտէն  ետք անոնց 70 տոկոսէն աւելին մշտական աշխատանքի անցած է Հայաստանի մէջ, այդ շարքին` զբաղեցնելով բարձրաստիճան պաշտօններ:

Ծրագիրը ներառուած է Գաղթականներու միջազգային կազմակերպութեան լաւագոյն փորձերու շտեմարանին մէջ, ինչպէս նաեւ որպէս օրինակելի ծրագիր ներկայացուած է Եւրոպական միութեան ապագայի համաժողովի ծիրին մէջ:

Հարցերու պարագային կարելի է կապ հաստատել ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակին հետ diasporafellowships@gov.am  ել. հասցէով: