Հարցազրոյց

4 ամիս առաջ

«Ասիկա արդէն մեր վերջին հանգրուանն է երկիրը պահելու». Երուանդ Ազատեան

Սեպտեմբերեան փոքր պատերազմը (զոր պաշտօնական շրջան...
5 ամիս առաջ

«Իմ գործս մարդոց յոյս տալն է». Տքթ. Յարութիւն Արմէնեան

Այսօր, ներքին կազմակերպուածութիւն մը պէտք է մէջտե...
5 ամիս առաջ

«Այսօր Սփիւռքը չի գիտեր, թէ ինչ կ՚ուզէ». Տքթ. Անդրանիկ Աշճեան

Կիպրահայ տքթ. Անդրանիկ Աշճեանի հետ ունեցանք շահեկա...
6 ամիս առաջ

«Պիտի շարունակենք մեր երթը, խոհեմաբար եւ յոյսով...» Նազարէթ Տարագճեան

Կը խորհիմ որ անցնող 30 տարիներուն ընթացքին Հայաստ...
6 ամիս առաջ

Լուսանկարիչ՝ Անթուան Աքուճեան. «Ազգի մը արիւնը, եւ արմատները արուեստագէտներն են»

Արցախեան քառասունչորսօրեայ պատերազմին ամենադժուար...
6 ամիս առաջ

Պոլսոյ գրականութեան նոր փարոսը

Մեր ընթերցողներէն շատերուն ծանօթ անուն կը համարու...
1 2 3 4 5 6 28 29