image

Մեր Ազգի Նոր Տարուայ ուխտը. Կամ յիշելով Նարեկ սարկաւագի խօսքերը

Մեր  Ազգի  Նոր Տարուայ ուխտը. Կամ յիշելով  Նարեկ սարկաւագի խօսքերը

Նարեկ սարկաւագ Պետրոսյանը նահատակուեցաւ, ռազմադաշտում, Հոկտեմբեր 2020ի վերջին օրերուն: 

Բառացիօրէն՝ Խաչը կուրծքին վրայ:

* * *

Հետեւեալ տեսանիւթին մէջ, 2008 թուականին, նա կը բացատրէր արդէն իր ու իր նմանների - իր նման աննմանների - նահատակութեան խորհուրդը, վեհագոյն իմաստը, լուսապայծառ կոչումն ու առանձնաշնորհեալ ուղին՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=tL7DJgYTt0E

* * *

Եւ ապ հրճուանքով կը խօսէր, կայծկլտուն աչքերը ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ լի: Ինք արդէն գիտեր, թէ  դէպի ուր կ՚երթար: Եւ մանաւանդ՝ ինչու համար:

Շուշիի հայոց սուրբ հողին վրայ կը գտնուէր ան, այդ պահուն...

Մաքրամաքուր հոգիէն բխող իր այս խօսքերուն մէջ, մեր բազմահազար զոհուած հերոսներուն ձայնն է, որ կը լսենք նաեւ: Նրանց այժմ երկնային պատգամն է որ կը հնչէ, որպէս սրբազան ղօղանջ: 

Ու մենք պէտք է որ տակաւին այդ յաւերժական կոչնակը լսել գիտնանք... հասկանանք...

Թող ուրեմն նահատակուած   սարկաւագին՝ տասնըչորս տարիներ առաջ, Շուշիի՛ մէջ մեզի շնորհած այս ուղերձը,  ըլլայ մեր Ազգին այս Նոր Տարուան Ուխտը...

Հայդուկ Շամլեան

Հայդուկ Շամլեան

Հայդուկ Շամլեան ծնած է Լիբանան: Անունը իրեն շ...