image

Տ. Զաքարիա Վրդ. Բաղումեան «Ննջեցեալին Համար Կարեւորը Ճոխ Թաղումն Ու Պերճ Խօսքերը Չեն, Այլ Մշտամնայ Աղօթքն Ու Յիշատակի Յարգումը»

Տ.  Զաքարիա Վրդ. Բաղումեան «Ննջեցեալին  Համար Կարեւորը   Ճոխ Թաղումն Ու Պերճ Խօսքերը Չեն, Այլ  Մշտամնայ Աղօթքն Ու Յիշատակի Յարգումը»

Հայաստան- Հայաստանեաց  Առաքելական տօնացոյցին համաձայն      իւրաքանչիւր տաղաւարի  յաջորդող երկուշաբթի օրը    յատկացուած է    հանգուցեալներու  յիշատակը յարգելու եւ կը կոչուի մեռելոց:  Հայ եկեղեցւոյ  այս աւանդոյթին առընթեր «Արեւելք»  կարճ զրոյց մը ունեցաւ   Սուրբ Էջմիածնի միաբան հայրերէն ՝ Տ.  Զաքարիա  Վրդ. Բաղումեանին հետ:  Հայր սուրբը մեկնաբանելով   մեռելոցի օրը նշեց, որ «Ըստ ուղղափառ հաւատամքին      մեզմէ   հեռացած  հարազատները   կը կոչուին ննջեցնեալներ հետեւաբար անոնք    եւս    կը համարուին  մեր եկեղեցիին  անբաժանելի մասը»:  Հայր սուրբը  ըսաւ, որ  «Յիսուս Քրիստոսի  յարութեամբ այլեւս մահն իշխանութիւն չունի մարդու վրայ, քանզի աներկբայ կը  հաւատանք, որ ինչպէս Տէրը յարութիւն առաւ, այնպէս  ալ մենք օր  մը  յարութիւն պիտի առնենք»:  Ըստ վարդապետին  «Չես կրնար   քրիստոնեայ  ըլլալ եւ  միենոյն ժամանակ չհաւատալ մեռելներու յարութեան»:  Ան նաեւ նկատել տուաւ, որ «Ննջեցեալին  համար կարեւոր են ոչ թէ ճոխ թաղումն ու պերճ խօսքերը, այլ երկու բան` մշտամնայ աղօթք   անոր  հոգիին  հանգստութեան համար եւ խնդրանք, որպէսզի Աստուած    իր անբաւ ողորմութեամբ դատէ, ինչպէս նաեւ անոր  յիշատակի պահպանում ընտանիքէն  եւ շրջապատէն  ներս»: Հայր Զաքարիա իր խօսքը եզրակացնելով  ըսաւ ՝  «Քանի դեռ մենք  կը յիշենք  մեր ննջեցեալները  եւ անոնց  համար  աղօթք կը  բարձրացնենք  առ Աստուած  անոնք կենդանի են մեզի  համար: Հետեւաբար, մարդասէր Աստուած թող գթայ մեր բոլոր ննջեցեալներուն  իր անբաւ ողորմութեամբ, իսկ մեզ պարուրէ  յարութեան յոյսով եւ աւետիսով»: