image

#Իսրայէլ

2 շաբաթ առաջ

Կը մօտենանք «Համաս»-ի վերացման գործընթացի աւարտին. Նաթանիահու

Իսրայէլեան զօրքերը կը մօտենան «Համաս»-...
1 ամիս առաջ

ՀՀ դեսպանը կանչած են Իսրայէլի ԱԳՆ

Իսրայէլի մէջ ՀՀ դեսպան Արման Յակոբեանը կանչուած է...
1 2 3 4 5 6 35 36