image

«Պանք Օթոման» գործողութեան հերոս՝ Բաբգէն Սիւնին Պոլսոյ Կեդրոնական Վարժարանի մուտքին

«Պանք Օթոման»  գործողութեան     հերոս՝  Բաբգէն Սիւնին   Պոլսոյ Կեդրոնական Վարժարանի  մուտքին

Դիմատետրի օգտատէր Վարուժան Մաւլեան պատմական լուսանկար մը հրապարակած է՝  կատարելով կարճ գրառում մը։

Մաւլեան մասնաւորապէս գրած է.  «Լուսանկարը առնուած է Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարան»ի գլխաւոր դռան շէմին։

Լուսանկարին մէջ կ՚երեւին Օսմանեան Կայսրութեան «Պանք Օթոման»ի գրաւման գործողութեան գլխաւոր պատասխանատու Բաբգէն Սիւնին ու նաեւ արեւմտահայ յայտնի բանասէր ՝ Հրաչեայ Աճառեանը։

Յիշեցնենք, որ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ իր ուրոյն տեղը ունեցող «Պանք Օթոման»ի գրաւման (օսմանեան դրամատան գրաւումը տեղի ունեցած է 14 օգոստոս 1896-ին) գործողութեան գլխաւոր առաջնորդները եղած են Բաբգէն Սիւնին եւ Արմէն Գարոն։ Սիւնի նահատակուած է գործողութեան ընթացքին՝ այդպէսով միանալով հայ ազատագրական պայքարի բիւրաւոր նահատակներու վեհ փաղանգին։