image

Տեղի ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի Նախարարին կից Հասարակական Խորհուրդի նիստը

Տեղի ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի Նախարարին կից Հասարակական Խորհուրդի նիստը

22 սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին կից հասարակական խորհուրդին նիստը:

Օրակարգի առաջին հարցը կը վերաբերէր «Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան 2016-ի ծրագիրներուն, որոնց  մասին զեկուցումով հանդէս եկաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան  աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարեան:

Այնուհետեւ, Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարի պաշտօնակատար Հրանուշ Յակոբեան ներկայացուց «Հայերուն վիճակը աշխարհին մէջ» զեկուցումը, անդրադառնալով հրատապ հիմնախնդիրներուն: Կարեւոր նկատուեցան սփիւռքի կառուցուածքային միաւորումներու, համահայկական, հոգեւոր, մասնագիտական եւ տեղական կառոյցներու դերակատարութիւնը, սփիւռքեան լրատուամիջոցներու, լոպիինկի կառոյցներու, հայրենիք-սփիւռք առնչութիւններու զարգացման, հայրենիքի մէջ սփիւռքի ներդրման հեռանկարները:

Ներկայացուեցան պետական քաղաքականութեան հիմնական սկզբունքներն ու ուղղութիւնները, նախանշուեցան կատարուելիքները:

Զեկուցումէն ետք ուղղուեցան հարցումներ եւ ներկայացուեցան առաջարկներ: Ամփոփելով հասարակական խորհուրդի նիստը` Հրանուշ Յակոբեան շեշտեց, որ ընելիքներ շատ կան, սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան նպաստող առաջնահերթ խնդիրներէն մէկն ալ հպարտ, յաղթող հայու կերպարի կերտումն է: