Մտաւորականը, միտքը եւ «մուտք»ը

Մտաւորականը,  միտքը եւ «մուտք»ը

      Մտաւորականներու   պակա՞ս...  Փառք մեր ազգին երբեք  չկայ...  

 Միայն այստեղ քերականական պզտիկ շփոթմունք մը կայ` 

   Շատեր մտաւորական բառին արմատը կը խառնեն ` «միտք»ը  «մուտք»ին հետ կը շփոթեն ու սխալ տեղ կը մտնեն.... Ասոնք է որ մթնոլորտը կ'ապականեն ու մեր ազգին առողջութիւնը կը քանդեն։

Այս կիրակի կարճ բայց շատ կարեւոր խորհուրդ մը մեր ազգային առողջութեան հետ կապուած._ 

 Առողջ ապրելու գաղտնիքը կ'ըսեն թէ   առողջ մարմնին,  առողջ մտքին ու առողջ հոգիին մէջ  է ։ 

Ազգին պարագան ալ նոյնն է ։ Ազգն ալ ունի իր հոգին,  մարմինը եւ միտքը.... 

 Ազգին հոգին ժողովուրդն է , որուն եթէ տիրութիւն չընես,  ազգը անհոգի կը դառնայ ...

Իսկ եթէ տիրութիւն ընես,   դաստիարակես,   բարոյական ու հոգեւոր սնունդ տաս,   ազգը ոգեղէն կը դառնայ... 

    Ազգին մարմինը հայրենիքն է  , որ պիտի  լաւ պահես ու պաշտպանես որ ազգը մարմնեղ դառնայ ։ 

  Եթէ հայրենիքը լաւ չպահես , Ազգը կը բզկտուի,  կը տկարանայ... 

   Ի միջի այլոց ըսեմ նաեւ որ հայրենիքը վաճառողը  մարմնավաճառ կը դառնայ։  

   Ազգին միտքը  իր մտաւորականներն են , որոնք պիտի  ազգը լաւ մշակեն , որ ազգը անմիտ չդառնայ....  

      Մտաւորականներու   պակա՞ս...  Փառք մեր ազգին երբեք  չկայ...  

 Միայն այստեղ քերականական պզտիկ շփոթմունք մը կայ` 

   Շատեր մտաւորական բառին արմատը կը խառնեն ` «միտք»ը  «մուտք»ին հետ կը շփոթեն ու սխալ տեղ կը մտնեն.... Ասոնք է որ մթնոլորտը կ'ապականեն ու մեր ազգին առողջութիւնը կը քանդեն։

 

 Խաժակ Այնթապլեան 

 

 

Խաժակ Այնթապեան

Խաժակ Այնթապեան

Բժիշկ Ատամնաբոյժ Խաժակ Այնթապեան ծնած է 1 Յու...