Լիբանան կը վերադառնայ «Ձմեռնային ժամանակացոյց»ին

Լիբանան կը վերադառնայ «Ձմեռնային ժամանակացոյց»ին

 Լիբանան կը վերադառնայ այսպէս կոչուած «ձմեռնային ժամանակացոյց»ին։ 

Ինչպէս տարբեր երկիրներու, նոյնպէս ալ Լիբանանով մէկ այսօր կէս գիշերն անց ժամացոյցի սլաքները մէկ ժամ ետ պիտի տարուին։

 

Այսպիսով Երեւանի եւ Պէյրութի միջեւ ժամերու տարբերութիւնը պիտի բարձրանայ 2-ի, մինչ ամառնային շրջանին այդ տարբերութիւնն կը պարփակուէր մէկ ժամով։