image

Մենք ենք Լեզուն

Մենք ենք Լեզուն

 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայոց լեզուն անմահական, 

Մաշտոցի խանձ ցուպը գեղուն, արքայական, 

Թէ՛ գերազօր, թէ հմայուն տառն պատմական, 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայոց լեզուն՝ մեր ապագան։

 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայ հողերուն, որ կոծ կորան 

Ծուղակին մէջ դաժան ջարդին օսմանական, 

Յափափուելով չարակն ազգէն բացասական, 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայ հողերուն, դեռ առնական։

 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայ գիրքերուն մեր անվախճան, 

Սուրբ երգերուն, փա՜ռք ի բարձունս կղերական, 

Որ սլացող կեա՛նք են մարդու, յոյս մշտական, 

Մե՛նք ենք լեզուն, հայ գիրքերուն այբբենական։

 

Մե՛նք ենք լեզուն, մանուկներուն, որ զոհ ինկան 

Անխօ՜ս, անտէր, յանուն կամքին հօրենական, 

Անսանձ լացով, անարգ սուրի դէմ՝ անճարակ...

Մե՛նք ենք լեզուն մանուկներուն անմեղունակ։

 

ԿԱՅԼԱԿ 

(Սեպտ. 19, 2012)

Կայլակ

Կայլակ

ԿԱՅԼԱԿ Բուն անունով Մկօ Փանոսեան: Ծնած է 1974...