Հայ Դատի նուիրեալ սիրելի Ռուբէն Գույումճեանի յիշատակին

 Հայ Դատի  նուիրեալ  սիրելի Ռուբէն  Գույումճեանի  յիշատակին

Գանատահայ   քաղաքական  գործիչ, պատգամաւոր ՝ Արիս Պապիկեան  կը գրէ ՝ 

 

 

Խոր վիշտով տեղեկացայ Գանատայի Հայ Դատի յանձնախումբի երկարամեայ գործիչ, Օթթաուայի գրասենեակի նախկին պատասխանատու և տարիներու ընկեր և գործակից՝ Ռուբէն Գույումճեանի մահուան բօթը:

Պատիւը ունեցած եմ Ռուբէնին հետ համագործակցելու Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման աշխատանքներուն , Գանտահայ ծերակույտի, խորհրդարանի, և գործադիր մարմիններու կողմէ։

Ռուբէնը ինծի համար սոսկ ընկեր և քաղաքական գործիչ մը չէր՝։Ան եղբօրմէ աւելի  հարազատ անձ մըն էր ինծի համար։

Մեր 35 տարուան համագործակցութիւնը անկիւնադարձ էր իմ անձնական, ընտանեկան և քաղաքական կեանքէս ներս։ Իր ներդրումները, խրատները, ցուցմունքները միշտ բարձր գնահատած եմ։

Ռուբէնը նուիրուած անձ մըն էր Գանատահայութեան, Հայ Դատին և Ցեղասպանութեան ճանաչումի աշխատանքներուն։

Ան բարի, անկեղծ, պարկեշտ և սկզբունքի տէր անձնաւորութիւնն էր։ Ռուբէնը այն անհատներէն էր, որուն համար Հայ ազգին շահը և մանաւանդ Գանատահայութեան շահը գերագոյն նպատակ էր։

Ան իր անկեղծութեամբը՝ իրականութիւնները բացայայտելու  չէր տատամսեր, ճշմարտութիւնը լուսարցակի տակ առնելով,  որքան ալ անընդունելի  ըլլար լսարանին անդրադարձը ի լուր այդ մէկին։

Սիրելի Ռուբէն՝  մեր 35 տարուայ յաճախակի ճամբորդութիւնները Գանատայի մայրաքաղաք ՝ Օթթաուա, տեսակցելու քաղաքական անձնաւորութիւններու, պետական բարձրաստիճան պաշտօնեաներու , մամուլի և ոչ պետական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներու հետ, միշտ վառ պիտի մնայ իմ յիշողութեանս մէջ։ Այս առիթով պիտի յիշատակեմ գլխագիր տարրով  ողբեցեալ Պօղօս Փօլ Տուզճեանի մասնակցութիւնը եւ ներդրումը վերոյիշեալ հանդիպումներուն, խորհրդակցութիւններուն և ծրագրման աշխատանքներուն։

Ռուբէնին կորուստը շատ ծանր է, որովհետեւ իր առյաւէտ բաժանումով,Գանատահայութիւնը կորսնցուց արժէքաւոր և թանկագին անձնուռաց անձնաւորութիւններէն եզակի և գլխագիր հայ մարդ մը։

Հայ Դատը միշտ առաջնահերթութիւն եղած էր իրեն համար։

Իմ Խորհին ցաւակցութիններս կը յայտնեմ Գույումճեան ընտանիքի անդամներուն եւ հարազատներուն:

Հաւատաւոր , բառին ամբողջական իմաստով ԸՆԿԵՐ մը առյաւէտ կորսնցնելը, մշտական վիշտ կը յառաջցնէ եւ գրեթէ անկարելիութեան առջեւ  կ՛ըլլաս երբ կը փորձես իր բացակայութիւնը լեցնել այլ միջոցներով։

Վարձքդ կատա՛ր, սիրելի՛ Ռուբէն: Հողը թեթեւ գայ վրադ։Յիշատակդ միշտ վառ մնայ բոլոր անոնց սրտերուն մէջ, որոնք քեզի մօտէն ճանչցան:

Այս երկրի վրայ քու պարտականութիւններդ լիովին կատարած` բարի ճանապարհ դէպի  անդէական։

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի Ամէն։

Ցաւակից ընկեր,

Արիս Պաապիկեան

Սքարպորօ-Էյճիքորթ-ի

Խորհրդարանի անդամ