image
Հրատապ լուրեր:

Այնճարի Հայ Աւետ. Վարժարանը ջատագով կանանց դերակատարութեան

Այնճարի Հայ Աւետ. Վարժարանը ջատագով կանանց դերակատարութեան

2015-ին ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի նիստին՝ Փետրուար 11-ը յայտարարուեցաւ Իգական սեռի նուիրուած յատուկ Միջազգային Գիտութեան օր:

Տարիներու ընթացքին յստակ զատողութիւն կը նկատուի կիներու ներդրումին գիտութեան տարբեր մարզերու մէջ:

Այնճարի Հայ Աւետարանական Երկրորդական Վարժարանը կը ճանչնայ ու կ’արժեւորէ իքական սեռի դեռը գիտութեան եւ կրթութեան մէջ ոչ միայն իբր շահառուներ այլ իբրեւ փոփոխութեան գործիչներ: