image

Զարթիր ... Գրեց՝ Կայլակ

Զարթիր ... Գրեց՝ Կայլակ

Զարթի՛ր հիմա, հանուն պատւիդ, 

Հազարամեայ քու սուրբ հողիդ,

Հողիդ Արցախ ու Հայաստան,

Փրկէ՛ փառքըդ, ով ապաստան։ 

 

 

Այո, կողմ եմ եւ միշտ կողքին,

Մինչեւ վերջին շունչ պայքարի,

Կողմ եմ ազգիս գոյատեւման,

Չկայ իմ մէջ վախ հոգեկան։ 

 

Ի՞նչ կը սպասէս, քաջ հայորդի,

Ջարդ է ճերմակ սուտը ներսի, 

Կառչիր շունչին ազգիդ քու յաղթ,

Հարկ է պահես բորբ ու անյաղթ։

 

Երբ հասկնայ սիրտըդ քու մեղկ,

«Զարթի՛ր, Լաօ»ն ինչու է պէտք,

Պիտի քանդէ բանտ ու վանդակ,

Փշրելով պատն իր այլանդակ։ 

 

Զարթի՛ր հիմա, հանուն պատւիդ, 

Հազարամեայ քու սուրբ հողիդ,

Հողիդ Արցախ ու Հայաստան,

Փրկէ՛ փառքըդ, ով ապաստան։ 

 

Կայլակ

Կայլակ

Կայլակ

ԿԱՅԼԱԿ Բուն անունով Մկօ Փանոսեան: Ծնած է 1974...