image

Վայելած եմ իր մեծութիւնն ու սորված եմ ալ իրմէ. Տիգրան Գաբոյեան

Վայելած եմ իր մեծութիւնն ու սորված եմ ալ իրմէ. Տիգրան Գաբոյեան

 Վայելած եմ իր մեծութիւնն ու սորված եմ ալ իրմէ, եւ կրնամ արդարօրէն ըսել որ հայ մտաւորականի եւ մարդու իրական ու առինքնող կերպարի մարմնցումն էր Ժիրայր Դանիէլեան:

Ժիրայր Դանիէլեան (1941-2022)  արմատներով Հաճընէն, Արեւմտահայաստան:

Սփիւռքահայ ակնառու մտաւորականը, բանասէրն ու վերջին մոհիկաններէն մէկը սփիւռքահայ ազնուական ու պատուական սերունդի մը շիջեցաւ Ամերիկայի մէջ, թողնելով անդառնալի բաց մը:

Դանիէլեանը թէ՛ իբրեւ բանասէր եւ թէ՛ իբրեւ ուսուցիչ-տնօրէն, խմբագիր եւ գրող լիբանանահայ իմացական, մտաւոր ու գրական-մշակութային կեանքի սիւներէն մէկը կրնայ համարուիլ եւ կէս դարու հասնող արգասիքի  մը գիծը բանալով, ան կրցաւ միաժամանակ յարգանքն ու համագործակցութիւնը վայելել հայրենիքի եւ Սփիւռքի գրեթէ բոլոր հաստատութիւններուն:

Անոր  հրապարակած  բանասիրական հատորները (հրատարակուած Երեւանի եւ Պէյրութի մէջ)  հարստացուցին Հայ գրականութեան բանասիրական, գրականագիտական եւ իմացական աշխարհը: Ըլլալով խմբագիր զանազան գրական հանդէսներու եւ հիմնելով իր անձնական նախաձեռնութեամբ՝ «Կամար»ը,  Դանիէլեան մշտապէս բարձրացուց Հայ գիրն ու գրականութիւնը եւ Սփիւռքահայ վերապրած սերունդին սկսած արդար ու պայծառ  առաքելութիւնը արժանօրէն յառաջ տարաւ:     

 Վայելած եմ իր մեծութիւնն ու սորված եմ ալ իրմէ, եւ կրնամ արդարօրէն ըսել որ հայ մտաւորականի եւ մարդու իրական ու առինքնող կերպարի մարմնցումն էր Ժիրայր Դանիէլեան:

 

 

Հազար լոյս անոր հոգիին, ցաւակցութիւններ բոլորիս:

 

 

Տիգրան Գաբոյեան