image

Հայաստանի մէջ վարժական հաւաք պիտի կայացուի

Հայաստանի մէջ վարժական հաւաք պիտի կայացուի

Հայաստանի մէջ 2023-ի ապրիլ 15-էն մինչեւ յունիսի 15-ը կը նախատեսուի կայացնել պահեստազօրայիններու վարժական հաւաքներ։ Համապատասխան նախագիծը ներառուած է կառավարութեան մարտ 23-ի նիստի օրակարգին մէջ։

«Վարժական հաւաքների անցկա­ցումը պլանաւորուած է ՀՀ կառավարութեան 2022 թուականի համապատասխան որոշմամբ, դրանց նպատակն է զօրքերի համալրումն աւելի պատրաստուած եւ անհրաժեշտ զինուորական հաշուառման մասնագիտու­թիւն ունեցող պահեստա­զօրա­յին­ներով, ինչպէս նաեւ պահեստազօրում հաշուառուած քաղաքացիների մասնագիտական պատրաստ­ուա­­ծութեան որակի բարձրա­ցումը`պահեստազօրում կուտակելով համա­պատասխան զինուորական հաշուառման մասնագի­տու­թիւն ունեցող պահես­տազօրայիններ»,- նշուած է որոշման հիմնաւորումներուն մէջ: