Այս կիրակի

Այս  կիրակի

Զարմացած եմ  այս կիրակի 

Ու  ապշած եմ... 

Տեսնելով մարդ, 

Որ իր տհաճ վարքագիծով, 

Եւ  իր անմիտ հայեացքներով,  

Նենգ ժպիտով,  

Ու չես գիտեր   ինչ երեսով ,

Բեռ դարձած  է այն  նոյն հողին , 

Որուն երբեք ոչ իր քրտինքը խառնած է   

Ոչ ալ կաթիլ մը արիւն տուած է ,

Սակայն անկէ  ոսկի ու ադամանդ  կ'ակնկալէ... 

Պէտք չէ ըլլալ այս աստիճան  երախտամոռ, տկարամիտ ու յաւակնոտ,  

Պէտք է ըլլլալ  երախտապարտ,  

Վարձահատույց պէտք է ըլլալ հողին,  ջուրին 

Եւ այն ծառին  ,

Որուն շուքին տակը կ'ապրիս,  

Անոր տուած պտուղներով կը սնանիս, 

Նոյնիսկ բեռքը  կը վաճառես  ,

Եւ օջախդ կը ջերմացնես,  

Սակայն զգոյշ...  Թանկ չծախես ... 

Ծառէն հարստութիւն չպահանջես, 

Ուրիշ մարդու տուն չքանդես, 

Ծառը չայրես.... 

Այս կիրակի ծառին կառչած , 

Ու ոտքերդ հողին սեղմած, 

Նայիր երկինք 

Ու ջերմ հայեացքով փոխադարձէ 

Քեզ ժպտացող արեգակին,

Կամ անձրևի կաթիլներով ,

Լուա'յ , մաքրէ' քու հայեացքդ, 

Որ տեսնելով յետոյ գալիք, 

Ձիւնի ճերմակ փաթիլները, 

Խոհեմաբար կանխես ցուրտը, 

Ու տաք հագուստներ երթաս հագնիս,  

Ոչ թէ Արքայութիւնը դեռ չտեսած արդէն հանուիս,

Եւ քու անմիտ հայեացքներուդ հետեւանքով,  ցրտահարուիս։

Այս կիրակի երախտապարտ եղիր  հողին,  Ծառին  ,  Արեգակին ,

Եղիր ժպտուն,

Բաց աչքերդ,   եղիր  խոհեմ, 

Ու եղիր մարդ։

 

 Տօքթ. Խաժակ  Այնթապեան 

Խաժակ Այնթապեան

Խաժակ Այնթապեան

Բժիշկ Ատամնաբոյժ Խաժակ Այնթապեան ծնած է 1 Յու...