Աստղերու ուղենիշով. Գրեց՝ Ժան Հալլաճեան

Աստղերու  ուղենիշով. Գրեց՝ Ժան Հալլաճեան

Աստղերու  ուղենիշով

 

Համակուած մենախօսութեամբդ գողտրիկ,

Շաղակրատանքի ովկեանոսներէն հեռու,

Հաւատքի հիւլէներովդ բնատուր՝ 

Փշրէ աստղերու ընդերքի գաւաթէն վիժող լաւան,   

Ծնունդ տուր մրրկալից Նոր աստղերու,

Որոնք պիտի փոթորկեն դերահաւատներու մթաքնած երկինքը, 

Փառատելով անհաւատութեան խաւարը  լուրթ մկրտարաններէն։

 

Անհաւատներու կիրճին մէջ , անարձագանգ, համրացած, 

Կորսուող կանչերդ՝ աջ ու ահեակ զարնուելով ,

Անրջական անհունութեան ծերպերուն մէջ գաղտագողի ,

պիտի սուզուին յարդգողի ճանապարհի արահետներով, 

Ոռոգելու Վահագնի ծիր կաթինի լապտերները՝

 Հաւատքի մեղրալոյսով  օրհնաբեր:

 

Անաղարտ կամքի` բագինին առաջ ծնրադիր, 

Երբ կ՛աղօթես մորմոքով ՝ վսեմը նուաճելու,

Մոլորակներու հոյլը թախծագին,

Քեզ պիտի առաջնորդեն,

Ստկելու պղծուած աստղերու միջուկը ամեհի,

Վահագնի սերմնացանին բարեբեր մակարդով, 

Ճշմարտութեան պարարտ անհուն լիցքովը,

Յղփացնելով պապակը, ծիր կաթինի ճշմարտութեան լապտերներուն…

 

խամրացած աստղԵրն անգամ:

Պիտի ծնին մշտանորոգ բոցավառ կոյս արեգակներ փարթամ,

Լուսաւորելով հարթագողի վաղեմի ճանապարհները անզուգական,

ԻտԷալներու անփոխարինելի ջահով յաղթական…

 

Ժան Հալլաճեան

Թորոնթօ, Նոյեմբեր 10, 2023