image

Արեւմտեան Թեմ. Գերշ. Տ. Գեղամ արք. Խաչերեան ընտրուեցաւ ԱՄՆ Արեւմեան Թեմի առաջնորդ (Լուսանկար)

   Արեւմտեան Թեմ. Գերշ. Տ. Գեղամ արք. Խաչերեան ընտրուեցաւ ԱՄՆ Արեւմեան Թեմի առաջնորդ (Լուսանկար)

 Ըստ Արեւմտեան թեմի մամլոյ դիւանին  51-րդ (արտահերթ ժողովին) արդիւնքները ամփոփուած են հետեւեալ կերպ ՝  Գեղամ արք. Խաչերեան 27 ձայն, Միւռոն Ծ. վրդ․ Ազնիկեան՝ 7, ճերմակ քուէ՝ 6:

Ինչ կը վերաբերի է Գերշ. Տ. Գեղամ արք. Խաչերեանին, ապա տեղին կը համարենք նշել, որ ան վերջին տարիներուն կը վարէր Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդի պաշտօնը։

 

ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմը (Անթիլիասական) երեկ  Գերշ. Գեղամ արք. Խաչերեանը ընտրեց առաջնորդի պաշտօնին։

Նշենք, որ մինչ այդ թեմի առաջնորդի պաշտօնը ձեռնհասօրէն  կը վարէր Գերշ. Տ. Թորգոմ արք. Տօնոյեանը, որ  2 ամիսներ առաջ   հրաժարական ներկայացուցած էր։

 Թեմական խառն ժողովը (աշխարհիկ եւ կրօնական պատգմաւրներու ներկայութեամբ) միաձայն կերպով առաջարկած է Թորգոմ Սրբազանին շարունակել առաջնորդի իր պաշտօնը, բայց  Սրբազանը մերժած էր առաջարկը։

 Հարկ կը համարենք նշել, որ Գերշ. Տ. Թորգոմ Սրբազանը  թեմի առաջնորդ ընտրուած էր 2020 թուականին փոխարինելով Գերշ. Տ. Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը։

 Ան շնորհիւ իր աչալուրջ, հաղորդական եւ մաքրակրօն վարքին կարողացած էր շատ կարճ ժամանակամիջոցի մէջ դառնալ սիրելի եւ թեմին նոր աւիւն բերող կրօնական առաջնորդ։

 Վերջին շրջանին Սրբազանը ունեցած էր առողջական որոշակի խնդիրներ, որուն հետեւանքով ալ  ներկայացուցած էր իր հրաժարականը։

 Ըստ Արեւմտեան թեմի մամլոյ դիւանին  51-րդ (արտահերթ ժողովին) արդիւնքները ամփոփուած են հետեւեալ կերպ ՝ ՝ Գեղամ արք. Խաչերեան 27 ձայն, Միւռոն Ծ. վրդ․ Ազնիկեան՝ 7, ճերմակ քուէ՝ 6:

Ինչ կը վերաբերի է Գերշ. Տ. Գեղամ արք. Խաչերեանին, ապա տեղին կը համարենք նշել, որ ան վերջին տարիներուն կը վարէր Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդի պաշտօնը։

Վարչական կարողութիւններով օժտուած  Գերշ. Տ. Գեղամ արք.ը նախքան Յունաստանի թեմին առաջնորդ հանդիսանալը  երկու  շրջաններով վարած էր Լիբանանի Հայոց թեմի  առաջնորդի պաշտօնը։

Սրբազան հայրը կը տիրապետէ յունարէնի, արաբերէնի եւ անգլերէնի. ան հեղինակ է կրօնական բազում աշխատութիւններու, որոնցմէ մի քանին  թարգմանուած են օտար լեզուներու։

  «Արեւելք»  բարի ծառայութիւն եւ քրիստոսաւանդ առաքելութիւն կը  մաղթէ Սրբազանին։