«Լեւոն Գաթրճեանը հայ երգի լաւագոյն թարգման».Հաննէսեան եղբայրներու վկայութիւնը

 «Լեւոն Գաթրճեանը  հայ երգի լաւագոյն թարգման».Հաննէսեան եղբայրներու  վկայութիւնը

Սփիւռքեան կտրուածքով եւ հայերէն  երգին քաջալեր  կանգնելու միտուած ճիգերուն մէջ առանցքային դեր ունեցած են  լուսահոգի Հաննէսեան  եղբայրները, որոնք   իրենց հիմնադրած «Շիրակ» հրատարակաչատան   ճամբով   հրապարակած  ու նաեւ տարածած են «Շիրակ»    երգարանները։ 

 Հաննէսեաններու  գործը  շարունակողն ու անոնց  շառաւիղ՝ Վիգէն Հաննէսեանը,  առ ի յարգանք օրերս մեզմէ առ  յաւէտ  հեռացած երգիչ ՝ Լեւոն Գաթրճեանին   իր  դիմատետրեան էջով հանրութեան ներկայացուցած  է  1971 թուականին   «Շիրակ» երգարանին մէջ   լոյս տեսած    եւ  երգիչին մասին պատմոող  հակիրճ, բայց եւ այնպէս բովանդակալից    տողերը։

 Ստորեւ կը ներկայացնենք  Վ. Հաննէսեանի   հրապարակածը։

 

 

Տալէ ետք հայրենի արուեստագէտներու ելոյթներուն համայնապատկերը, Շիրակ հրատարակչատան խմբագրութիւնը պարտք կը զգայ այս թիւով լուսարձակը բանալ լիբանանահայ երիտասարդ եւ շնորհալի երգիչի մը վրայ որ կը գրաւէ երգարանիս առաջին կողքը։

Համեստ, յարատեւող, բծախնդիր եւ զգայուն սրտով ամենէն ժողովրդական լիբանանահայ երգիչն է Լեւոն Գաթրճեան։ Տարեկան իր տասնեակ մը համերգներով, գեղարուեստական ձեռնարկներուն բերած իր մասնակցութեամբ, շաբաթական երկու գիշերային ելոյթներով եւ հրապարակ հանած բազմաթիւ երգապնակներով՝ ան նպաստ մըն է հայ երգի տարածման։

Սիրեց հայ երգը ու սիրցուց զայն, սորվեցաւ արարատեան աշխարհի կենսախինդ երգերը եւ սորվեցուց բոլորին, վերակենդանացուց մօտաւոր անցեալի ազգային հերոսներուն փառքը հիւսող մեր երգերը եւ սփռեց զանոնք աշխարհով մէկ։ Պէյրութի հերթական իր ելոյթները վերածեց ուրախութեան եւ յուզումի, սիրոյ ու խանդավառութեան համահայկական ջերմ մթնոլորտի։

Ծնած է Հալէպ 1940ին։ Փոքր հասակէն մաս կազմած է եկեղեցական երգչախումբերու։ 1960ին կը փոխադրուի Պէյրութ, ուր հետամուտ կ՚ըլլայ բնատուր իր ձայնը զարգացնել՝ երգի մասնագէտ ուսուցիչներու մօտ. յաճախած է Լիբանանի Պետական Երաժշտանոցը։

1963էն ասդին, Լեւոն Գաթրճեան գլխաւոր մենակատարն է լիբանանահայ ժողովրդային բազմաթիւ երգչախումբերու եւ նուագախումբերու։ Երգի հանդէպ իր սէրը մղած է զինք կատարելու նաեւ մի քանի յօրինումներ, ինչպէս՝ «Եարը մարդու եարա կու տայ», «Ինչո՞ւ սիրեցիր», «Էլ ո՞ւմ երգեմ», «Ես մի խօսնակ թառ ունէի», «Էլ ո՞ւմ ասեմ», «Սիրեկան» որոնք կը մնան իր երգացանկի սիրուած երգերէն։

Այսօր, ան կը հանդիսանայ Սայաթ-Նովայի, գուսանական եւ ժողովրդական երգերու սփիւռքի լաւագոյն թարգմանը։

Հաննէսեան Եղբայրներ

Պէյրութ, Օգոստոս 1971