«Կարելի Չէ «Մարտահրաւէրի Նախագահ» Ունենալ» Յակոբ Բագրատունի

«Կարելի Չէ «Մարտահրաւէրի Նախագահ» Ունենալ» Յակոբ Բագրատունի

ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի «Ժատիտ» պատկերասփիւռի կայանին հետ իր ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին երէկ անդրադարձաւ նախագահական ընտրութեան մասին ՀՅ Դաշնակցութեան կեցուածքին:

Երեսփոխան Բագրատունի յայտնեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը Հզօր Լիբանան համախմբումին մէջ միաձուլուած չէ, այլ` անոր դաշնակից է` աւելցնելով, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը ցարդ որոշում չէ տուած նախագահական ընտրութեան հարցով:

«Չեմ կարծեր, որ որեւէ կուսակցութիւն հանրապետութեան նախագահի ընտրութեան առումով վերջնական որոշում ունի: Թեկնածութիւններուն յայտարարութենէն ետք, եւ յարմար պահուն` վստահաբար կը քննարկենք այս հարցը Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան հետ, ինչպէս նաեւ մեր դաշնակիցներուն եւ ոչ դաշնակիցներուն հետ: Նախագահական ընտրութիւնը թեթեւ ու խաղալիք չէ. անիկա տնօրէնի մը կամ դեսպանի մը նշանակումին կշիռը չունի: Հանրապետութեան նախագահը ընտրելու համար գրեթէ համախոհութեան կամ խորհրդարանին մէջ ակներեւ մեծամասնութեան մը կարիքը կայ: Հանրապետութեան նախագահը պիտի իշխէ վեց տարուան համար, իսկ հանրապետութեան նախագահի պարագային մեր փնտռած յատկանիշները համեստ են եւ իրապաշտ: Կարեւորը այն է, որ հանրապետութեան նախագահը կարենայ իշխել, իմաստուն ըլլայ, որպէսզի համախմբէ բոլորը, խորհրդարանին մէջ ներկայացուած եւ չներկայացուած, սակայն իր կշիռը ունեցող քաղաքական բոլոր ուժերէն նոյն հեռաւորութեան վրայ ըլլայ: Հանրապետութեան նախագահը իրեն տրուած սահմանափակ լիազօրութիւններուն ընդմէջէն պէտք է կարողութիւն ունենայ նպաստելու երկրին փրկութեան` կառավարութեան, խորհրդարանին եւ քաղաքական, տնտեսական ու տեղեկատուական ուժերուն հետ միատեղ աշխատանքով, որպէսզի ունենանք հանրապետութեան նախագահ մը, որ կաթիլ մը յոյս ներշնչէ` Լիբանանը այսօրուընէ աւելի լաւ պայմաններու մէջ պահելու առումով», շեշտեց Յ. Բագրատունի:

Պատասխանելով «մարտահրաւէրի նախագահ» մը ընտրելու մասին հարցումի մը` Յ. Բագրատունի ընդգծեց, որ երկիրը «մարտահրաւէրի նախագահ» չի կրնար հանդուրժել` աւելցնելով, որ ոչ մէկ ատեն Լիբանան «մարտահրաւէրի նախագահ» հանդուրժած է: «Նոյնիսկ եթէ նման նախագահ մը ընտրուի, ան չի կրնար իր իշխանութիւնը շարունակել կամ իշխել: Իսկ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աուն «մարտահրաւէրի նախագահ» չէր: Մենք կարելի եղածին չափ հեռու պէտք է մնանք մարտահրաւէրներէն եւ բարձր առաստաղներէն, ինչպէս նաեւ քաղաքական սուր եւ երբեմն նաեւ փայտեայ բառամթերքէն: Պէտք է ըլլանք իրապաշտ` փրկելու համար երկիրը եւ քաղաքացին, որ պայուսակը առած գացած է դեսպանատուներուն դռներուն դիմաց` արտագաղթելու», հաստատեց ան:

Երեսփոխան Բագրատունի նշեց, որ պէտք չէ ակնկալել, որ հանրապետութեան նոր նախագահի ընտրութենէն երկու ամիս ետք ամէն ինչ բնականոն պիտի ըլլայ եւ հարցերը պիտի լուծուին, սակայն նուազագոյնը պէտք է ունենանք Լիբանան մը, որ այսօրուընէ աւելի լաւ է:

Մարատա հոսանքի ղեկավար Սլէյման Ֆրենժիէի ի նպաստ քուէարկելու մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի վերահաստատեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը տակաւին վերջնական որոշում չէ տուած` ընդգծելով, որ պէտք է տեսնել, որ Ֆրենժիէ բաւարար քուէներ ստանալու կարելիութիւն ունի՞, եւ ըստ այնմ որոշել: «Այսօր կան թեկնածուներ, որոնք իրենք զիրենք բնական թեկնածուներ կը նկատեն, ինչպէս նաեւ կան այլ թեկնածուներ: Սակայն դժբախտաբար Լիբանանի մէջ 1943-էն ի վեր ոեւէ նախագահ զուտ լիբանանեան որոշումով չէ ընտրուած, բացի նախկին նախագահ Սլէյման Ֆրենժիէի ընտրութիւնը 1 քուէի տարբերութեամբ: Լիբանան այսօր անբնական եւ արտակարգ օրեր կ՛ապրի, հետեւաբար պէտք է աշխատինք այնպիսի կերպով, որ կարենանք փրկել այն, ինչ որ մնացած է Լիբանանէն», հաստատեց ան:

Յ. Բագրատունի ընդգծեց, որ Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը իր կեցուածքներուն մէջ առանձնայատուկ է: Ան ըսաւ, որ Հայկական երեսփոխանական պլոքը Մարատա հոսանքի ղեկավար Սլէյման Ֆրենժիէն կամ այլ թեկնածու մը ընտրելու իմաստով վեթոյի հարց չունի:

Լիբանանեան բանակի հրամանատար զօր. Ժոզեֆ Աունը ընտրելու մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ տակաւին յստակ չէ, եթէ ան թեկնածու է, թէ ոչ, «սակայն եթէ պիտի մտածենք բանակի հրամանատարին մասին, պէտք է սահմանադրական բարեփոխում կատարուի: Արդեօք խորհրդարանը պատրա՞ստ է նման սահմանադրական բարեփոխում կատարելու» եւ արդեօք նման բարեփոխում մը նոր դռներ չի բանար», յայտնեց ան:

Երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ զօր. Աուն յաջողած է իբրեւ բանակի հրամանատար, եւ եթէ ան հանրապետութեան նախագահ պիտի դառնայ մեր նշած յատկանիշներուն համաձայն, եւ կարենայ ապահովել յստակ համախոհութիւն, ՀՅ Դաշնակցութիւնը հարց չունի զայն ընտրելու:

Հանրապետութեան նոր նախագահի Հըզպալլայի հաւանութիւնը ստացած ըլլալու մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի նշեց հետեւեալը. «Հըզպալլա կամ այլ ուժեր. պէտք է ընդունիլ, որ այսօր կայ շիի երկեակ մը, որ իր ներկայացուցչութիւնը ունի խորհրդարանին մէջ: Ի՞նչ ըրած կ՛ըլլանք, եթէ ընտրենք հանրապետութեան նախագահ մը, որ մերժուած է ժողովուրդին մէկ երրորդին եւ դեռ մնացեալ 2/3-ին ալ որոշ համեմատութեան կողմէ: Հետեւաբար պէտք է ընտրենք հանրապետութեան նախագահ մը, որուն յաջողութեան համար բոլորս պիտի աշխատինք, այլապէս յաջորդ վեց տարիները քինախնդրութեամբ եւ հակադրութեամբ պիտի անցընենք մեր ժամանակը, եւ ոչինչ կատարած կ՛ըլլանք»: