«Այժմեան վարչակարգի գործելակերպը մուրացիկի վարմունք է». Գրեց ՝ Դոկտ. Յակոբ Այնթապլեան

 «Այժմեան վարչակարգի գործելակերպը մուրացիկի վարմունք է». Գրեց ՝ Դոկտ. Յակոբ Այնթապլեան

 Հայու ազգային ռազմական ,գիտական եւ տնտեսական ուժն է որ պիտի պարտադրէ այդ խաղաղութիւնն ու սահմաններու ապահովութիւնը ։ Ուրիշ ելք չկայ ։

Այժմեան վարչակարգի գործելակերպը մուրացիկի վարմունք է :

Եւ ներկայ խաղաղութեան գործընթացը հայութեան եւ Հայաստանի անձնատուութիւն է ցնդաբանութեան վրայ հիմնուած։

 

 

Պարտուած ,ստորացած ,արժեզրկուած Հայաստանի վարչակարգը որ ներկայիս անկազմակերպ ,առանց ռազմական եւ քաղաքական կարողութեան կը խօսի  «Խաղաղութեան»  մասին , առանց իմանալու թէ ի ՞ նչ է անոր իմաստն ու արժէքը ։

Բարոյազրկուած վարչակարգ մը որ հայութիւնը  յուսալքութեան եւ ներքին պառակտման ու հոգեկան ընկճուածութեան առաջնորդեց , իր ապիկար , մեծամիտ ու անհանդուրժող վարմունքով ազգը առաջնորդեց  ճգնաժամային դրութեան :

Իր պաշտօնը պահելու համար ներկայ վարչակարգը որոշած է երթալ ամէն տեսակ զիջումի եւ ստորացման , միաժամանակ հրաժարելով մեր պապենական հողերէն :

Անցեալ 4 տարիներուն այս վարչակարգը հայութեան պատճառեց , 2 պատերազմներու միջոցով ,հսկայական հողային կորուստներ , 5000 Հայ երիտասարդներու սպաննութիւն,

100 Միլիարդ դոլարի ենթակարոյցի վնաս եւ Հայաստանի սահմաններէն ներս թշնամիի ներթափանցում :

Ներկայիս այս վարչակարգը իր գոյութիւնը պահելու համար կ՜ուզէ զիջիլ այն որ համայն Հսյութեան կը պատկանի :Այո ՜ այն հողատարածքը որ միջազգայնօրէն հայութեան յատկացուած էր 1920- ին League of Nations-ի յայտարարութեամբ եւ քարտէզով : Որ է՝ Հայաստանի հողատարածքի 162.000 ՔԿՄէն 132.000-ը ծուարելով 29800ՔԿՄ-ի մէջ ։

Ինքնահաւան եւ անհեռատես Լ. Տէր Պետրոսեանը հրաժարեցաւ իրաւայաջորդ հռչակել 1991-ին Հայաստանի հանրապետութիւնը եւ սահմանեց ՀՀ Սովետական վարչարարական 29.800 ՔԿՄ սահմանի մէջ ։ Ինչո ՞ւ: Որովհետեւ առաջին հսնրապետութիւնը դաշնակցական է ՞ր եւ ինքը 

հակադաշնակցական կամ հաճոյանալու Թուրքիո ՞յ , քանի որ ՀՀ անկախութիւնը առաջին ճանչցող հանրապետութիւնը Թուրքիան էր ։

Կամ Սխալ որոշում է ՞ր :Որեւէ մէկը յստակ պատասխան չի տար այս հարցերուն :

Ապա Ռ.Քոչարեան ,Ս.Սարգսեան եւ Ն.Փաշինեան ինչո ՞ւ այդ «Անմիտ սխալ»ը  չսրբագրեցին ։

Ապազգային եւ բթամիտ վարմունք մը որ հայութիւնը հասցուց ներկայ ճգնաժամին :

Ներկայ վարչակարգը կ՝ուզէ համոզել հայութիւնը որ հրաժարի ,

1-7 Շրջաններէն ,

2-Արծուաշէնէն,

3-Նախիջեւանէն,

4-Դաշտային Ղարաբաղէն:

5-Ապա Թուքիոյ հետ այդ «Խաղաղութեան պայմանագրի հաստատումի» համար պիտի հրաժարի Կարսէն ,Արտահանէն ,Իգտիրէն եւ Սուրմալուէն։

6- Ուիլսընեան իրաւարար վճիռով Հայութեան յատկացուած 90.000 ՔԿՄ Վանի ,Պիթլիսի,Կարինի(Էրզրումի) եւ Տրապիզոնի նահանգներէն ։

7- Անկասկած նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան  պահանջատիրութենէն եւ վնասուց հատուցումէն ։

Եթէ Հայաստանի վարչակարգ մը նման զիջումով անձնատուութեան երթայ արժանի է ՞ հայութիւնը ներկայացնելու ։

Հայութիւնը նման ստորացում չի կրնար ընդունիլ կամ նման ստորացումով ապրիլ :

Հայութիւնը պիտի հնարք գտնէ գերարդի զէնքերու տիրանալ ոչ միայն պաշտպանողական այլ յարձակողական յատկութիւններով զսպելու եւ սանձելու համար թէ Ազերին եւ Թէ Թուքին : Ի հարկին հարուածելու իրենց գոյութենական կեդրոնները որպէս զի  «Խելքերնին գլուխնին գայ» եւ գիտնան ուրիշի իրաւունքը յարգել ։

Հայը պիտի սորվի պաշտպանողականութենէ անցնիլ յարձակողապաշտութեան, որպէս զի գոյատեւէ Գայլի եւ Բորենիի հետ «Հարեւանութեամբ գոյատեւել» ,ԱՌԱՆՑ ԶԻՋՈՒՄԻ ։

Եթէ ներկայ վարչակարգը իր մտածելակերպը չ՜ուզեր փոխել ,աւելի լաւ է հեռանայ ։

Քանի որ Հայը ստորացած ,զինաթափուած եւ ազերիի ստրկացած չի կրնար ապրիլ ։

Ոչ ազերին եւ ոչ թուրքը հայու ապրիլը չեն նախատեսեր այլ անոր բնաջնջումը կ՜ուզեն ։Քու բնաջնջումը ուզող երկրի հետ խաղաղութեան պայմանագիր կնքելու մասին մտածելը անբանութիւն է ։

Հայու ազգային ռազմական ,գիտական եւ տնտեսական ուժն է որ պիտի պարտադրէ այդ խաղաղութիւնն ու սահմաններու ապահովութիւնը ։ Ուրիշ ելք չկայ ։

Այժմեան վարչակարգի գործելակերպը մուրացիկի վարմունք է :

Եւ ներկայ խաղաղութեան գործընթացը հայութեան եւ Հայաստանի անձնատուութիւն է ցնդաբանութեան վրայ հիմնուած ։

 

 Դոկտ. Յակոբ Այնթապլեան