image
Հրատապ լուրեր:

Յառաջիկայ աշնան. Մայր Աթոռի մէջ Միւռոնի օրհնութիւն տեղի պիտի ունենայ

Յառաջիկայ  աշնան. Մայր Աթոռի մէջ Միւռոնի օրհնութիւն տեղի պիտի ունենայ

Սեպտեմբեր 28-ին եւ 29-ին կը նախատեսուին Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան եւ Մայր տաճարի վերաօծման արարողութիւնները։

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտարանին մէջ կը պահուի Միւռոնի օրհնութեան 130-ամեայ կաթսան։ Այն ձուլուած է 19-րդ դարու վերջը, մոսկովեան յայտնի արհեստանոցներէն մէկուն մէջ:

Նոր Նախիջեւանցի վաճառական Գասպար Յարութիւնեան-Կարապետօղլեանը 1895 Յու­նուար 1-ին կաթսան նուիրած է Մայր Աթոռին։  Առա­ջին ան­գամ այս կաթ­սա­յին մէջ միւ­ռոն օրհնած է Խրի­մեան հայ­րի­կը՝ 1897 Սեպ­տեմբեր 14-ին:

Կաթ­սա­յի վրայ պատ­կե­րուած են Քրիս­տո­սի մկրտու­թիւնը Ս. Յով­հաննէս Մկրտչի ձեռ­քով, Աբ­գար ար­քա­յի մկրտու­թիւնը Ս. Թա­դէոս առա­քեալի կող­մէ, ար­քա­յական ըն­տա­նիքի մկրտու­թիւնը Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի ձե­ռամբ, Միածին Որ­դու էջ­քը, Մայր տա­ճարը եւ հո­գեգա­լուստը: Կաթ­սա­յի գծագ­րութեան ծախ­սե­րը հո­գացած է Յա­րու­թիւն Եզեանց, իսկ կաթ­սա­յի վրա­յի ձու­լա­ծոյ կա­ղապար­նե­րը պատ­րաստուած են Սե­րով­բէ Յա­րու­թիւնեանի տպա­րան-գոր­ծա­տան մէջ: