image

Վահէ Արսէն «Արտասահմանեան Գրականութիւն» Ամսագրի Խմբագիր Նշանակուեցաւ

Վահէ  Արսէն  «Արտասահմանեան   Գրականութիւն»   Ամսագրի  Խմբագիր Նշանակուեցաւ

Հայաստան-  Հայրենի բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Վահէ Արսէն  «Արտասահմանեան   Գրականութիւն» ամսագրի  խմբագիր նշանակուեցաւ:  Նշենք,  որ նշանակումը կատարուեցաւ «Հայաստանի  Գրողներու Միութեան» կողմէ: Բանաստեղծակֆան երկերու հեղինակը թարգմանական ասպարէզին մէջ    կարեւոր ներդրում ունեցած  Վահէ Արսէն կը  յաջորդէ         ամիսներ առաջ  մահացած  Սամուէլ Մկրտչեանին:  ՀԳՄ-ի կողմէ կատարուած այս կարեւոր նշանակումը յոյս ունինք , որ երիտասարդ աւիւն  եւ եռանդ կը  հաղորդէ     հայրենի գրական շրջանակներուն: