Փրկուած մասունք Գըրգաղաճէն. Մեսրոպեան տառերու շքեղութիւնը

Փրկուած մասունք Գըրգաղաճէն. Մեսրոպեան տառերու շքեղութիւնը