Հայկական կենցաղային իրեր. Ծրար (պոխչա)

Հայկական կենցաղային իրեր.  Ծրար (պոխչա)

Ծրար (պոխչա), Արմիկ Փափազեան Պարսումեանի սեփականութիւն, Հալէպ

Աղբիւրը՝ Հրազդան Թոքմաճեան, Այնթապի ասեղնագործութիւն, հ. Ա, Հալէպ, Երեւան, 2015: