Տուպայի մէջ, չէի գիտեր երեսս ուր պահել.Մկօ Մինասեան

Տուպայի մէջ, չէի գիտեր երեսս ուր պահել.Մկօ Մինասեան

Արմատներով   Հալէպէն եւ  ներկայիս  Երեւան  հաստատուած Մկօ Մինասեան կը գրէ՝  

 

Տեսախցիկ, լոյսեր...

Լուրջ ժպիտով մօտեցաւ և հարցուց՝ 

-Can I have an interview with you? 

-Ըըը.. հմմմ...

-Sir, you don't need to think long, just a short talk! 

(Նորարարութեան տպաւորութիւններէս ըսելիքներ կային ...) 

Բայց հարցուելիք 2-րդ հարցին, որ պատասխանեմ՝ Սուրիայէն , իմ վրայ պիտի խղճային, իսկ որ այն պարտուած երկրէն եմ, որուն ղեկավարները դաւաճանած են անցեալի յաղթանակները ու փճացուցած մեր ներկան՝ ես իմ վրայ պիտի խղճայի ու չէի  գիտեր երեսս ուր պահել այդ լոյսերուն տակ)։

-Sorry madam, maybe next time!

Տեսախցիկը   փակուեցաւ ու լոյսերը մարեցան...