#ՍԴՀԿ

2 շաբաթ առաջ

ՍԴՀԿ Լիբանանի մարմինը ունի նոր ատենապետ՝ Վանիկ Տագէսեան

Պէյրութի «Արեւելք»ի աղբիւրը կը հաղորդ...
2 ամիս առաջ

Երեւանի մէջ. ՍԴՀԿ-ն հանդիսաւոր կերպով նշեց իր հիմնադրութեան 135-ամեակը

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութիւնը հիմնադրման...
5 ամիս առաջ

Նիկոսիոյ մէջ. Հոգեհանգիստ Հնչակեան կախաղաններու յիշատակին

Կիպրոսի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի դիմատետր...
10 ամիս առաջ

Հնչակեան նուիրեալ գործիչ Տիգրան Սարաֆեանի աճիւնները Պէյրութ փոխադրուեցան

Իւրայատուկ քայլով մը եւ առ ի կատարումն տարի մը առա...
10 ամիս առաջ

ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ ՝Տօքթ. Համբիկ Սարաֆեան այցելեց ՝Անթիլիաս

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական...
11 ամիս առաջ

Հնչակեան պատասխանտուներէն՝ Ալեքսան Քէօշկէրեանի այցը՝ Հալէպ

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական...