Ոչ եւս է Լիբանանի ՀՅԴ շրջանակներու նուիրեալ անդամ՝ Յակոբ Աբրահամեան

  Ոչ եւս է Լիբանանի ՀՅԴ շրջանակներու նուիրեալ անդամ՝ Յակոբ Աբրահամեան

 

 Յակոբ Աբրահամեանի բոցավառ ժպիտը, անոր լուռ եւ համեստ Դաշնակցականի ունակութիւնները միշտ ալ պիտի յիշուին եւ անոր բացակայութիւնը պիտի զգացուի երկար ամեակներով։ 

Մեր ընթերցողներուն յիշեցնենք, որ Աբրահամեան եղբայրն էր Լիզպոնի անմահանուն հերոսներէն՝ Սարգիս Աբրահամեանին։

 

 Ցաւակցութիւններ իր հարազատներուն եւ գաղափարի ընկերներուն։

 

Երէկ Պէյրութի մէջ վաղահաս մահով իր աչքերը յաւերժին փակած է Լիբանանի ՀՅԴ շրջանակներուն ծանօթ անուն հանդիսացող Յակոբ Աբրահամեան։

 

  «Արեւելք» այս մասին տեղեկութիւն ստացաւ հանգուցեալի հարազատներէն։

 Պէյրութի հայահոծ «Արագած» թաղին մէջ ծնած Աբրահամեան տարած է բեղուն գործունէութիւն թէ դառնալով անդամ ՀՅԴ մարմիններու նաեւ պատասխանատու գործիչ՝  Համազգայինի ընտանիքէն ներս։ 

 Որպէս համալսարանաւարտ եւ  վկայուած հաշուապահ, ան իր մասնագիտական ունակութիւնները ծառայեցուած է եւ ներդրում ունեցած Լիբանանի ազգային մարմիններուն մէջ, դառնալով վստահելի ընկեր, գաղափարական մարդ եւ պատասխանատու անձնաւորութիւն։

Կը նշուի, որ վերջին շրջանին Աբրահամեան ունեցած է, որոշ անհանգստութիւններ, ու նախքան վաղահաս մահը արդէն իսկ սկսած էր ստանալ որոշակի բուժումներ։

 

 Լիբանանի մէջ տիրող ծանր դրութիւնը, Հայաստանի հանդէպ առկայ յուսաբեկութիւնը եւ մեր ժողովուրդի ապագային կապուած մեծ հարցումները տեղ մը իրենց չար դերը կատարած ու պատճառ եղած են անոր կանխահաս մահուան։

Հանգուցեալը ամուսնացած էր, հայր երկու զաւակներու, որոնց համար ալ միշտ ցուցաբերած է հայրական ամբողջնուէր մօտեցում։

 

 Յակոբ Աբրահամեանի բոցավառ ժպիտը, անոր լուռ եւ համեստ Դաշնակցականի ունակութիւնները միշտ ալ պիտի յիշուին եւ անոր բացակայութիւնը պիտի զգացուի երկար ամեակներով։ 

Մեր ընթերցողներուն յիշեցնենք, որ Աբրահամեան եղբայրն էր Լիզպոնի անմահանուն հերոսներէն՝ Սարգիս Աբրահամեանին։

 

 Ցաւակցութիւններ իր հարազատներուն եւ գաղափարի ընկերներուն։