image

Լիբանանը անդունդի եզրի՞ն

 Լիբանանը անդունդի եզրի՞ն

  Այս կարծիքին է մեկնաբան Սագօ Արեան, որ առկայ վիճակը ներկայացնելէ բացի նաեւ կը փորձէ դիտարկել Լիբանանի համայնքային ընդհանուր դրութիւնը եւ այդ դրութեան մեծ եւ երեւելի սխալները։ 

Գուցէ շատեր իրողապէս զարմանան   «Արեւելք»ի ներկայացուցած խորագրին վերաբերեալ։ Զարմանան, ոչ միայն ափսոսանքով  խորհելու ստեղծուած իրավիճակին մասին, այլ անոր համար, որ Լիբանանցի ժողովուրդը տակաւին չսորվեցաւ անցեալի մեծ դասերէն։

Ու այդ պատճառով է նաեւ, որ վերլուծաբաններ, որոնք կը փորձեն լոյսին բերել Մերձաւոր Արեւելքի ընդհանուր դրոյթները յաճախ կը շեշտեն, որ Լիբանանի մէջ մեծ կը շարունակէ մնալ քաղաքացիական կամ ներքին պատերազմի մը իսկական վտանգը։

 Այս կարծիքին է մեկնաբան Սագօ Արեան, որ առկայ վիճակը ներկայացնելէ բացի նաեւ կը փորձէ դիտարկել Լիբանանի համայնքային ընդհանուր դրութիւնը եւ այդ դրութեան մեծ եւ երեւելի սխալները։ 

 Համակարգային փոփոխութիւններու կարիքն ունեցող Լիբանանը ցաւագինօրէն այսօր եւս կանգնած է անյատակ անդունդի մը մէջ գլորելու իրական վտանգին առջեւ, որ նաեւ ոմանց կարծիքով մեծ պատեհութիւն մը պիտի բերէ երկրի համընդհանուր «ռիսթարթ»ի փուլին։

 Մնացեալը ՝ տեսանիւթով։

Չմոռնանք յիշեցնել մեր ընթերցողներուն՝ բաժանորդագրուիլ՝ Arevelk.am Youtube-եան ալիքին ու նաեւ հարկ եղած պարագային մեկնաբանութիւններ թողել նիւթերուն տակ։