Իրմա Տէր Ստեփանեանի կորուստը

Իրմա Տէր Ստեփանեանի կորուստը

Համաշխարհային տնտեսական աշխարհի ծանօթ դէմքերէն եւ ՌԱԿի  շրջանակներու ղեկավարներէն Իրմա Հելեն Տէր Ստեփանեան աւանդեց հոգին Մայիս 26ին Նիւ Ճըրզիի մէջ, յետ երկարատեւ հիւանդութեան: Ան տարիներով որպէս գլխաւոր պատասխանատու միջազգային յարաբերութիւններու աշխատեցաւ Նիւ Եորքի BNP Parisbas դրամատան մէջ:

Ան ծնած էր Դամասկոս Յունիս 10, 1936ին եւ անդրանիկ զաւակն էր ՌԱԿի առաջնորդող ղեկավարներէն Տէր եւ Տիկին Միհրան եւ Ալիս Տէր Ստեփանեաններու: Միհրան ծանօթ է նաեւ որպէս գրող ու լրագրող` Տէօրթ Եոլէն Դամասկոս ժամանած:  Տէր Ստեփանեան ընտանիքը Սուրիայէն Լիբանան կը գաղթէ, ուր Իրմա կը ստանայ իր բարձրագոյն ուսումը ֆրանսական Սէն Ժոզէֆ համալսարանի մէջ:  Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը ստանալէ ետք իր մագիստրոսական վկայականին կը տիրանայ միջազգային տնտեսութեան եւ իրաւագիտութեան, քաղաքական գիտութիւններու, հանրային օրէնսդրութեան, ինչպէս նաեւ` ֆրանսերէն գրականութեան եւ պատմութեան ճիւղերուն մէջ:

1970ականներուն տեղափոխուելով Նիւ Ճըրզի մօր ու քրոջ` Սիլվային հետ, կը շարունակէ իր ուսումը Նիւ Եորքի մէջ դրամատնային գիտութեան ասպարէզէն ներս (ABI հաստատութիւն) եւ աւելի ուշ իր տոքթորականը պատրաստելով Միջին Արեւելքի քաղաքական կեանքին մասին:

Բացի իր մասնագիտական առօրեայէն ան նուիրուեցաւ ազգային հասարակական կեանքին, տակաւին հինգ տարեկանէն սկսեալ այցելելով Դամասկոսի կարօտեալ հայ ընտանիքներուն: Դամասկոսի իր ուսման տարիներուն մաս կազմեց ՀԲԸՄ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան զանազան շարժումներուն:  Նոյնպէս Պէյրութ իր բնակութեան օրերուն օգտակար եղաւ Բարեգործականին, եկեղեցիին, Վահան Թէքէեան վարժարանին եւ ՀԵԸի մշակութային կեդրոնական յանձնաժողովին:

Ամերիկա հաստատուելէ ետք, ստանձնեց աւելի պատասխանատու պաշտօններ մաս կազմելով ՌԱԿ Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Շրջանային Վարչութեան, ուր Տոքթ. Յարութիւն Արզումանեանի հետ միասնաբար կը պատրաստեն ՌԱԿի բարեփոխեալ նոր ծրագիր-կանոնագիրը:  Ան 1990ին գլխաւոր բանախօսն էր Պոստոնի ՙՊայքար՚ օրաթերթի դրամահաւաքի ձեռնարկին: Մնաց հաւատաւոր անդամը Թէքէեան Մշակութային Միութեան: 1995ին ՌԱԿի Ընդհանուր  Պատգամաւորական ժողովին գումարուած Լառնաքայի մէջ, ընտրուեցաւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, դառնալով առաջին կինը գերագոյն այդ մարմնին:

1986էն սկսեալ ան գործունեայ անդամն էր National Ethnic Coalition Organizationի տնօրէն խորհուրդին:  Ան կը ներկայացնէր Էլլիս Այլընտի մետալին արժանացողները ամէն տարի, ուր մեծ թիւով ծանօթ հայեր եւս արժանացած են այդ շքանշանին:  Իր դրամատան միջոցով օգտակար հանդիսացած է Հարլեմի երկու պետական վարժարաններուն ուսումնական մակարդակին:  Կազմակերպած է Ուէսթ Փոյնթի զինուորական ակադեմիայի ամառնային յայտագիրները այց դէպի Ֆրանսա:  Ան, իր ծանրաբեռնուած աշխատանքներուն կողքին խմբագիրը եղած է Նիւ Եորքի BNP դրամատան պաշտօնաթերթին:

Ծառայած է ամերիկահայ զանազան կազմակերպութիւններու տնօրէն խորհուրդներու ու կեդրոնական վարչութիւններու. ՀԲԸՄին, Ամերիկայի Հայոց Առաջնորդարանին, Հայ Իրաւանց Խորհուրդին, Հաուըրտ Գարակէօզեան հիմնարկին:

Հաւատաւոր զաւակը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի իր քրոջը հետ դարձաւ բարերար անդամ Ս. Էջմիածնի:

Թաղմանական կարգը կատարուեցաւ Շաբաթ, Յունիս 4ին ժամը 10:30ին Թենըֆլայի Ս. Թովմաս եկեղեցւոյ մէջ:

Իրմային կորուստը կը սգան քոյրը` Սիլվան, զարմուհին Շողիկ Չալեան եւ ամուսինը` Տոքթ. Վաղինակ Դարբինեան եւ զարմիկը` Յովսէփ Չալեան, ինչպէս նաեւ` գաղափարի իր ընկերներն ու ընկերուհիները:

 

Յակոբ Վարդիվառեան

«Պայքար»