image

Լեւոն Արք. Զէքիեան Պիտի Դասախօսէ Պոլսոյ Մէջ

Լեւոն Արք. Զէքիեան  Պիտի Դասախօսէ Պոլսոյ  Մէջ

Կաթողիկէ Հայոց Առաջնորդը  դասախօսութիւն մը պիտի կարդայ  Պոլսոյ մէջ: Այս մասին «Արեւելք» տեղեկութիւն ստացաւ Պոլսոյ իր աղբիւրներէն: Նշենք, որ Լեւոն Արք. Զէքիեան    պիտի դասախօսէ   8 Յունուար  2016-ին  Պոմոնթէի Մխիթարեան վարժարանի սրահին մէջ եւ  դասախօսութեան նիւթն է « Հայերէն լեզուի անցեալը, ներկան  եւ ապագան»: