image
Հրատապ լուրեր:

Վախճանած է Պոլսոյ երիցագոյն քահանաներէն՝ Տ. Տիրան Աւ. Քհյն. Ռէիսեանը

 Վախճանած է Պոլսոյ երիցագոյն քահանաներէն՝ Տ. Տիրան Աւ. Քհյն. Ռէիսեանը

32  Տարուան հոգեւոր ծառայութիւնէ ետք, յետ երկարատեւ հիւանդութեան  իր աչքերը յաւերժին փակած է Պոլսոյ Հայոց Միաբանութեան անդամներէն ՝ Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Ռէիսեանը։ 

Այս մասին իմացանք Պոլսոյ Պատրիարքարանի դիմատետրի էջէն, որ այս առթիւ ալ  գրաբարախառն հայերէնով մը  ներկայացուցած է   վաստակաշատ Տէր Հօր կարճ մահագրականը։

 

 Ստորեւ կը տեղադրենք այդ գրութիւնը.

 

 

Երեսունեւերկամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Առաքելական Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, երբեմնի հոգեւոր հովուին Պաքըրգիւղի, Նառլըգաբըի, Թօփգաբըի եւ Էյուպի, Գումգաբը Դուրսի, Սամաթիոյ, Ենիգաբըի եւ Պալաթու Սուրբ Եկեղեցեաց, յետ խաթարեալ առողջական վիճակի իւրոյ կոչեցեալ հանգստեան, փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից յամին 2022, ի 2ն Յունուարի յաւուրն Միաշաբաթի, ի ժամու միջօրէի, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Երեքշաբթւոջ, ի 4ն Յունուարի ի ժամ 10.00-ի եւ կատարի օծումն նորին, յԱթոռանիստ Մայր Տաճարի Ս. Աստուածածնի, Գումգաբու թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ յԷտիրնէգաբու, ի դամբարանի ընտանեաց իւրոյ։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։