image
Հրատապ լուրեր:

Կը նշուի Սոնա Զէյթլեանի եօթանասուամեայ գործունէութեան յոբելեանը

Կը նշուի  Սոնա Զէյթլեանի եօթանասուամեայ գործունէութեան յոբելեանը

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան հովանաւորութեամբ, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան մասնակցութեամբ եւ ՀՕՄի ԱՄՆԻ Արեւմտեան շրջանի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ տեղի պիտի ունենայ երկարամեայ տարիներու Ընկերուհի՝ Սոնա Զէյթլեանի եօթանասուամեայ գործունէութեան յոբելեանը:

Այն տեղի պիտի ունենայ՝ Կիրակի Ապրիլ 7-ին, 2024, Կ.Ե. ժամը 3-ին,Կլէնտէյլի Երիտասարդական Կեդրոնին մէջ, հասցէն՝ 211 W. Chestnut St., Glendale, CA 91204։