Պէյրութի աղէտալի պայթումին հետեւանքները կը շարունակուին... Փուլ եկած են երկու շտեմարաններ

Պէյրութի աղէտալի պայթումին հետեւանքները կը շարունակուին... Փուլ եկած են երկու շտեմարաններ

 Սագօ Արեան Լրագրողի էջ-էն կը կարդանք ՝

Աղէտալի պայթումէն    գրեթէ երկու տարի անց քիչ առաջ փուլ եկած են Պէյրութի ցորենի  «պատմական» շտեմարաի  երկու  հիմնասիւները։ 

 Երկու տարուան  պատկերը դարձեալ կը կրկնուի, իսկ   աղէտալի պայթումին դատական գործի թղթածրարը կը շարունակէ մնալ  փակ դարակներու մէջ։

 Պէյրութը մեծ գինը վճարեց արեւելք-արեւմուտք մեծ հակամարտութեան, որուն մէկ  արարը  այսօր կը շարունակուի Ուքրանիոյ մէջ։ 

 Հանգիստ   աղէտալի պայթումին  զոհուածներուն, յաւիտենական հանգիստ..