image

Հայրենի «Արտշին Պանք»ը ամբողջութեամբ Ձեռք ձգած է HSBC-ն

Հայրենի «Արտշին Պանք»ը ամբողջութեամբ Ձեռք ձգած է HSBC-ն

Մրցակցութեան պաշտպանութեան յանձնաժողովը թոյլատրած է «Արդշին բանկ» եւ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ընկերութիւններու համակեդրոնացումը։

Յանձնաժողովը կը կարծէ, որ դրամատուներու համակեդրոնացումը «չի յանգեցներ մրցակցութեան սահմանափակման, սպառողներու շահերու վնասման»։

«Կողմերը համաձայնել են, որպէսզի «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերութիւնը ձեռք բերի «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերութեան կանոնադրական կապիտալում «Էյչ-Էս-Բի-Սի Յուրըփ Բի․ Վի» ընկերութեանը պատկանող 100 տոկոս փայաբաժինը»,-ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ։