Պահելով աւանդութիւնը. Քառասնօրեայ փոքրիկն ՝ Արնի-Շուշի ընծայումը՝ Սուրբ Տաճարին

Պահելով  աւանդութիւնը. Քառասնօրեայ փոքրիկն ՝  Արնի-Շուշի  ընծայումը՝    Սուրբ Տաճարին

Հայ ընտանիքը   ամենածար պայմաններուն տակ պահող եւ պահպանող  առաջնային գրաւականը մեր դարաւոր աւանդութիւններն են։

 Այդ աւանդութիւններն են, որ կը պահեն մեզ, հոգի կու տան մեզի, կու տան ներշնչում ու մեզ կը պատրաստեն գալիք օրերու  բոլոր մակարդակի  դժուարութիւններուն։ 

 Քրիստոնէական հաւատքի հիմնասիւնն անշուշտ նուիրումն ու սէրն են, որուն մէջէն պիտի անցնի ցանկացած անհատ, ալ ուր մնաց եթէ այդ անհատները այդ բոլորէն անցնին ընտանիքի արիշին տակ, ու միասին ձեռք-ձեռքի։

 Այս աւանդութեանց գեղեցիկ մէկ դրսեւորումին եւ իսկական օրինակին  հանդիպեցանք համացանցի ճամբով, երբ նկատեցինք, թէ բնիկ Մուսալեռցի  Աւետ Աշքարեանի ընտանիքը իրենց ընտանիքի կրտսերագոյն անդամ՝ Արնի Շուշին մատուցած է  Տաճար ի լրումն փոքրիկի ծննդեան քառասնօրեային։

Այս մասին կարճ լրատւութիւն մը տուած է Գանատայի Գէմպրիճ քաղաքի Սուրբ Նշան եկեղեցւոյ դիմատետրեան էջը, ուր մասնաւորապէս գրուած է ՝

Տէր եւ Տիկին Աւետ Եւ Շողեր Աշգարեաններու փափաքով, կատարուեցաւ իրենց նորածինին՝ Արնի-Շուշիի քառասնօրեայ Տաճար Ընծայման արարողութիւնը։

Աստուած պահէ այս քաղցր հայ ընտանիքը։

 

  Յաջողութիւն, սէր եւ պայծառութիւն կը մաղթենք  աշխարհով մէկ սփռուած մեր բոլոր  հայ ընտանիքներուն։