image

Ինչո՞ւ Հայաստանի կուսակցութիւնները պէտք է ըլլան «Ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար»

Ինչո՞ւ Հայաստանի կուսակցութիւնները պէտք է ըլլան «Ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար»

Եզրափակելու համար կարելի է նշել, որ Հայաստանի մէջ քաղաքական կուսակցութիւններու համար «ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար» ըլլալու հրամայականը կը ներկայացնէ ոչ միայն բարձր իտէալ, այլ գործնական անհրաժեշտութիւն՝ խորապէս ընդելուզուած Հայաստանի ժողովրդավարական եւ ընկերային-քաղաքական կառուցուածքին հետ: Մինչ Հայաստան կը նաւարկէ կառավարման, հասարակութեան զարգացման եւ տարածաշրջանային ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական բարդութիւններու ալեկոծ ծովուն մէջ, քաղաքական կուսակցութիւններու դերը աւելի ու աւելի առանցքային կը դառնայ երկրի ներկայի եւ ապագայի կայունութեան գործին մէջ: Առաջնահերթութիւն տալով հայ ժողովուրդի շահերուն, ձգտումներուն եւ բարեկեցութեան՝ քաղաքական կուսակցութիւնները ոչ միայն պէտք է կատարեն իրենց ժողովրդավարական յանձնարարութիւնը, այլ նպաստեն աւելի հզօր Հայաստանի մը կերտումին, առողջ եւ համախմբուած հասարակութեամբ:

Համապարփակ կառավարման, թափանցիկութեամբ եւ պատասխանատու քաղաքականութեան միջոցով, այս կուսակցութիւնները կրնան ճամբան հարթել դէպի բարգաւաճում, կայունութիւն եւ ազգային միասնութիւն: Աւելին, մշակելով երկարաժամկէտ ծրագիր մը եւ զարգացման կայուն յանձնառութիւն մը՝ անոնք հիմքը կը դնեն ապագայ Հայաստանի մը, որ կը զարգանայ իբրեւ կայուն եւ ժողովրդավար երկիր մը: Վերջապէս, հաւատարիմ մնալով ժողովրդակեդրոն քաղաքականութեան սկզբունքներուն՝ Հայաստանի քաղաքական կուսակցութիւնները կը դառնան այն մեքենան, որ դրական փոփոխութիւններ կրնայ բերել ազգին եւ հայրենիքին՝ ապահովելով աւելի պայծառ ապագայ մը գալիք սերունդներուն համար:

 

 

 

Ժողովրդավարական երկիրներու մէջ քաղաքական կուսակցութիւններու համար ժողովուրդին հետ համահունչ ըլլաը եւ անոր սպասարկելու յանձնառութիւն ունենալը հիմնական սկզբունքներ են։ Հայաստանն ալ՝ իբրեւ ժողովրդավար երկիր, անոր մէջ գործող որեւէ քաղաքական կուսակցութեան համար այդ սկզբունքները պէտք է առաջնահերթութիւն ըլլան, իսկ իշխանութեան հասնիլը պէտք է ըլլայ միջոց եւ ոչ թէ վերածուի նպատակի։ Այս հասկացողութիւնը կու գայ ժողովրդին ծառայելու, անոր կարիքները հոգալու եւ իրաւունքները պաշտպանելու պարտաւորութենէն: Այլ խօսքով՝ անոնք պէտք է գործեն «ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար» սկզբունքէն մեկնած։

Մեծ դժուարութեամբ դէպի իսկական ժողովրդավարութիւն ընթացող Հայաստանի համար, քաղաքական կուսակցութիւններու «ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար» ըլլալու հրամայականը մեծ նշանակութիւն ունի։ Այս սկզբունքը կը ներառէ ժողովրդավարական կառավարման բարոյական հիմքը, որուն վրայ հիմնուած է ազգին եւ երկրին քաղաքական դաշտը:

Արդ, գերադասելով ժողովուրդին ծառայելը իշխանութեան տիրանալու հետապնդումէն եւ վարելով ժողովրդակեդրոն քաղաքականութիւն՝ Հայաստանի քաղաքական կուսակցութիւնները կը ստանձնեն դէպի աւելի բարգաւաճ եւ հզօր ապագայ տանող Հայաստան մը ձեւաւորելու գործընթացին մէջ հիմնական դերակատարութիւն:

Թուենք քանի մը պատճառներ՝ հասկնալու համար կուսակցութիւններու դերակատարութեան կարեւորութիւնը.

Ժողովրդավար Կառավարում

Տարիներու ընթացքին Հայաստան զգալի յառաջընթաց արձանագրած է դէպի ժողովրդավարութիւն: Ժողովրդավարութեան առանցքը կառավարումը ժողովուրդին կողմէ ժողովրդին համար սկզբունքն է: Քաղաքական կուսակցութիւնները վճռորոշ դեր կը խաղան քաղաքական համակարգին մէջ՝ ներկայացնելով ժողովուրդին շահերը: Ժողովուրդին կարիքներուն եւ մտահոգութիւններուն առաջնահերթութիւն տալով եւ, հետեւաբար, վաստակելով անոր վստահութիւնը, կ՛ապահովուի կառավարութեան թափանցիկ հաշուետուութիւնը զինք ընտրողներուն հանդէպ: Այսպիսով, քաղաքական այրերը պարտաւոր կ՛ըլլան գործելու հանրութեան շահերուն համար, ստիպուած՝ կը պահպանեն օրէնքի գերակայութիւնը, պաշտպանելով ժողովուրդին իրաւունքները եւ ազատութիւնները:

Ընկերային-տնտեսական Զարգացում

Հայաստան կը դիմագրաւէ տարբեր ընկերային-տնտեսական մարտահրաւէրներ, ներառեալ՝ աղքատութիւնը, անգործութիւնը եւ ընկերային անհաւասարութիւնը: Կուսակցութիւն մը, որ անկեղծօրէն հաւատարիմ է ժողովուրդին ծառայելու իր սկզբունքներուն՝ կը մշակէ քաղաքականութիւն եւ նախաձեռնութիւններ՝ այդ հարցերը լուծելու նախանձախնդրութեամբ: Այդ կ՛ենթադրէ ներդրումներ կրթութեան, առողջապահութեան, ենթակառոյցի եւ տնտեսական այլ ոլորտներու մէջ: Առաջնահերթութիւն տալով ժողովուրդի բարեկեցութեան` կուսակցութիւնը կը նպաստէ ա՛լ աւելի արդար եւ բարեկեցիկ հասարակութեան մը գոյացման։

Ազգային Միասնութիւն Եւ Կայունութիւն

Հայաստանի պատմութիւնը կը յատկանշուի քաղաքական ցնցումներով եւ ներազգային բախումներով: Այս պարունակին մէջ, քաղաքական կուսակցութիւնները վճռորոշ դեր կը խաղան ազգային միասնութեան եւ կայունութեան խթանման գործընթացին մէջ: Ժողովուրդին շահերուն առաջնահերթութիւն տուող կուսակցութիւնը կը ձգտի կամրջել դասակարգային բաժանումները, խթանել երկխօսութիւնը եւ նպաստել մթնոլորտի հաշտեցման: Ընդգծելով ազգային արժէքները եւ ձգտումները՝ այդպիսի կուսակցութիւն մը կը նպաստէ դասակարգերու համախմբումի ամրապնդման եւ հակամարտութիւններու ու անկայունութեան վտանգի նուազեցման։

Երկարաժամկէտ Կայունութիւն

Հայաստանի կայուն կառավարումը կը պահանջէ կեդրոնացում հայութեան երկարաժամկէտ շահերուն վրայ, այլ ոչ թէ կարճաժամկէտ ձեռքբերումներու կամ անձնական փառասիրութիւններու վրայ: Քաղաքական կուսակցութիւն մը, որ իսկապէս «ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար» է՝ կ՛որդեգրէ եւ կը մշակէ ռազմավարական հեռատես քաղաքականութիւն՝ հաւասարակշռելով անմիջական կարիքները եւ ապագայ մարտահրաւէրները եւ առիթները: Այս ռազմավարութեան ծիրին մէջ կ՛իյնայ ժողովուրդին, մտաւորականութեան, ռազմական, արդիւնաբերական եւ տարբեր ոլորտներու մէջ աշխատող մասնագէտներու հետ յարաբերութիւնները՝ բարդ հարցերու համապարփակ եւ հեռանկարային լուծումներ մշակելու համար, ապահովելով երկրի բարգաւաճումը եւ բարեկեցութիւնը՝ ի շահ գալիք սերունդներուն:

Եզրափակելու համար կարելի է նշել, որ Հայաստանի մէջ քաղաքական կուսակցութիւններու համար «ժողովուրդին հետ, ժողովուրդին համար» ըլլալու հրամայականը կը ներկայացնէ ոչ միայն բարձր իտէալ, այլ գործնական անհրաժեշտութիւն՝ խորապէս ընդելուզուած Հայաստանի ժողովրդավարական եւ ընկերային-քաղաքական կառուցուածքին հետ: Մինչ Հայաստան կը նաւարկէ կառավարման, հասարակութեան զարգացման եւ տարածաշրջանային ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական բարդութիւններու ալեկոծ ծովուն մէջ, քաղաքական կուսակցութիւններու դերը աւելի ու աւելի առանցքային կը դառնայ երկրի ներկայի եւ ապագայի կայունութեան գործին մէջ: Առաջնահերթութիւն տալով հայ ժողովուրդի շահերուն, ձգտումներուն եւ բարեկեցութեան՝ քաղաքական կուսակցութիւնները ոչ միայն պէտք է կատարեն իրենց ժողովրդավարական յանձնարարութիւնը, այլ նպաստեն աւելի հզօր Հայաստանի մը կերտումին, առողջ եւ համախմբուած հասարակութեամբ:

Համապարփակ կառավարման, թափանցիկութեամբ եւ պատասխանատու քաղաքականութեան միջոցով, այս կուսակցութիւնները կրնան ճամբան հարթել դէպի բարգաւաճում, կայունութիւն եւ ազգային միասնութիւն: Աւելին, մշակելով երկարաժամկէտ ծրագիր մը եւ զարգացման կայուն յանձնառութիւն մը՝ անոնք հիմքը կը դնեն ապագայ Հայաստանի մը, որ կը զարգանայ իբրեւ կայուն եւ ժողովրդավար երկիր մը: Վերջապէս, հաւատարիմ մնալով ժողովրդակեդրոն քաղաքականութեան սկզբունքներուն՝ Հայաստանի քաղաքական կուսակցութիւնները կը դառնան այն մեքենան, որ դրական փոփոխութիւններ կրնայ բերել ազգին եւ հայրենիքին՝ ապահովելով աւելի պայծառ ապագայ մը գալիք սերունդներուն համար:

Դոկտ. Յարութ Մկրտիչեան

Նիւթը՝ «Ասպարէզ»էն