image

Թարգմանիչներու եւ հրատարակիչներու բաց մրցոյթ

Թարգմանիչներու եւ հրատարակիչներու բաց մրցոյթ

Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը 2023-ի աւարտին մեկնարկեց «Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշար» նախագիծին երկրորդ փուլը, որուն նպատակն է մարդկային ուսմանց եւ հասարակական գիտութիւններու արդի համաշխարհային գրականութիւնը հասանելի դարձնել հայերէն լեզուով։

Վերնագիրներու երկար ցանկ մը կազմուած էր խորհրդատու յանձնախումբի անդամներուն, առաջին փուլին թարգմանիչներուն, խմբագիրներուն և հրատարակիչներուն կողմէ, ինչպէս նաև Հայաստանի համալսարանական համապատասխան բաժանմունքներու դասախօսներու և տնօրէններու առաջարկութիւններուն հիման վրայ: Առաջարկուած 72 վերնագիրներէն տասը գիրք ընտրուեցաւ նախագիծի խորհրդատու մարմինին և Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան կողմէ: Հիմնարկութիւնը հաստատեց խորհրդատու յանձնախումբին առաջարկութիւնները և այդուհետ պիտի հովանաւորէ այդ տասը գրքերուն հայերէն թարգմանութիւնները:

Թարգմանելի նոր գիրքերուն վերնագիրներն են՝

 1.         Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
 2.         John Rawls, A Theory of Justice
 3.         Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present
 4.         Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation
 5.         Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval
 6.         Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung / Philosophische Untersuchungen
 7.         Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi
 8.         William James, Pragmatism
 9.         Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism
 10.         Edgar Wind, Art and Anarchy.

Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը եւ նախագիծը համակարգող «ԱՐԻ գրականության հիմնադրամ»-ը կը մեկնարկեն երկու բաց մրցոյթ՝ թարգմանիչներու եւ հրատարակիչներու համար։

Թարգմանութեան ընդհանուր պայմաններն են՝

 •     Դիմումները կրնան ըլլալ արեւելահայերէն կամ արեւմտահայերէն թարգմանութեան համար.
 •     Բոլոր թարգմանութիւնները պէտք է ըլլան բնագիր լեզուներէն.
 •     Իւրաքանչիւր թարգմանիչ մէկ գիրքի թարգմանութեան դիմում կրնայ ներկայացնել։

Թարգմանութեան դիմումի փաստաթուղթեր՝ 

 •     Բացատրական նամակ՝ նշելով գիրքի ընտրութեան պատճառները եւ զայն թարգմանելու կարողութիւնները.
 •     Սեղմակենսագրական եւ թարգմանական աշխատանքային փորձ.
 •     Ընտրուած գիրքէն թարգմանական նմուշ (5-էն 7 էջ)։

Հրատարակիչներուն վերաբերող ընդհանուր պայմաններն են՝

 •     Հրատարակիչները կրնան մէկէ աւելի գիրք հրատարակելու դիմում ներկայացնել.
 •     Հրատարակիչները պէտք է կարենան ընդհանուր ծախսերը ամբողջութեամբ կամ մասամբ հոգալ։

Հրատարակիչներու դիմումի փաստաթուղթեր՝ 

 •     Բացատրական նամակ՝ գիրքի կամ գիրքերու ընտրութեան պատճառները նշելով.
 •     Հրատարակութեան ցրւումի եւ ծանուցումի արշաւ։ 

Հետաքրքրուող թարգմանիչներն ու հրատարակիչները իրենց դիմումները պէտք է ղրկեն հետեւեալ ել-նամակի հասցէին՝ info@ariliterature.org. յաւելեալ հարցումներու պարագային կարելի է հեռաձայնել +374 99 05 11 12 թիւին։

Բոլոր դիմումներուն վերջնաժամկէտն է՝ 1 մարտ 2024-ը։