image

Խմբագրական «Մասիս»ի. Ռուսաստանի վարկանիշը կը շարունակէ տուժել` Հայաստանի հասարակութեան մօտ

Խմբագրական «Մասիս»ի. Ռուսաստանի վարկանիշը կը շարունակէ տուժել` Հայաստանի հասարակութեան մօտ

Այս բոլորի վրայ եկաւ աւելնալու նաեւ Արցախի ամբողջական հայաթափումը, որուն մէջ պատասխանատուութեան մեծ բաժին ունեցան Ռուսական խաղաղապահ ուժերը, որոնք իրենց անգործութեամբ եւ նաեւ մեղսակցութեամբ նպաստեցին ատրպէյճանական հակահայ ծրագիրներու իրականացման:

Երբ Մոսկուայի թիւ մէկ փրոփականտիստ` Մարկարիթա Միմոնեանը հրապարակաւ կը յայտարարէ, թէ` հինգ տարի յետոյ Հայաստան պետութիւնը գոյութիւն պիտի չունենայ, ոչ մէկ ձեւով կը նպաստէ հանրային կարծիքը սիրաշահելուն եւ հակառակը աւելի կը հեռացնէ երկու երկիրները իրարմէ:

 

Հանրապետական Միջազգային Հիմնարկը հրատարակած է իր հերթական հանրային կարծիքի ուսումնասիրութիւնը, ուր ի յայտ կու գայ թէ Ռուսաստան կը շարունակէ կորսնցնել Հայաստանի ժողովուրդի համակրանքը` դաշնակից այդ երկրին նկատմամբ:

Նախքան Ռուսաստանի մասին անդրադառնալը յայտնենք, որ հարցախոյզը ցոյց կու տայ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի վարկանիշի անկումը: Ըստ ուսումնասիրութեան` ներկայ դրութեամբ Հայաստանի բնակչութեան միայն 17 տոկոսը կը վստահի վարչապետին« անոր կը յաջորդեն արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյեանը (5%) եւ Հանրապետութիւն կուսակցութեան ղեկավար Արամ Սարգսեանը (4%): Ըստ հարցախոյզի տուեալներուն` ընդդիմութեան առաջնորդ Ռոպերդ Քոչարեանի վարկանիշը միայն 2 տոկոս է: Ժողովուրդի 60 տոկոսը յայտնած է թէ` ոչ մէկուն չի վստահիր:

Ինչ կը վերաբերի այն հարցին թէ« եթէ ընտրութիւնները կայանան այս Կիրակի որո±ւն ձայն կու տայիք« մասնակիցներու 20 տոկոսը յայտնած է թէ կը քուէարկէր իշխող կուսակցութեան ի նպաստ: Նախկին իշխանութիւնները ներկայացնող ուժերուն ի նպաստ արտայայտուած են ընտրողներու մօտ 5 տոկոսը:

Ուսումնասիրութեան ամենէն դրական կողմը այն է թէ ժողովուրդի մեծամասնութիւնը լաւատես է երկրի ապագայի նկատմամբ« նաեւ կþաջակցի կառավարութեան առած քայլերուն` Արցախէն տեղահանուածներուն օժանդակելու առումով:

Վերադառնալով Ռուսաստանին, Հայաստանի ժողովուրդի 66 տոկոսը ոչ դրական գնահատած է այդ երկրին հետ յարաբերութիւնները: Տարի մը առաջ նոյն կարծիքը յայտնած էր ժողովուրդի միայն 49 տոկոսը: Իսկ Հայաստանի սպառնացող ամենէն մեծ վտանգը կազմող երկիրներու շարքին Ռուսաստան դասուած է երրորդը` Ատրպէյճանէն եւ Թուրքիայէն յետոյ: Վերջին տարիներուն Ռուսաստանի նկատմամբ տրամադրութիւններու այս կտրուկ փոփոխութիւնը պէտք է վերագրել Մոսկուայի քաղաքական վերնախաւի վարած սխալ քաղաքականութեան, որուն պատճառաւ ան կորսնցուց տարածաշրջանի իր միակ վստահելի դաշնակիցի` Հայաստանի մինչ այդ ՙՌուսամէտ՚ հասարակութեան համակրանքը:

Այս օրերուն ռուսաստանեան լրատուամիջոցները եւ քաղաքական շրջանակները լծուած են Հայաստանի դէմ քարոզչական արշաւի` մեղադրելով իշխանութիւնները Ռուսաստանի դէմ քայլեր առնելու մէջ, այն պարագային երբ Երեւան պարզապէս կը փորձէ առաջնորդուիլ իր երկրի շահերէն մեկնած, կարողանալ ապահովելու համար իր սահմանները` արտաքին վտանգներէն: Ինչպէս որ Ռուսաստան նախ եւ առաջ կը պաշտպանէ իր շահերը, նոյնն ալ իրաւունք ունի ընելու Հայաստանը: Երբ Ռուսաստան կը մերժէ զինել Հայկական բանակը  Հայաստան իրաւունք ունի դիմելու այլ երկիրներու, այս պարագային Հնդկաստանին ու Ֆրանսային, որպէսզի կարողանայ ուժեղացնել իր պաշտպանական կարողութիւնները: Ինչ կը վերաբերի ՀԱՊԿ-ի մէջ իր անդամակցութիւնը սառեցման, Հայաստան չի կրնար անտեսել այն իրողութիւնը, որ պաշտպանական այդ կառոյցը թերացաւ իր պարտաւորութիւններուն մէջ` հանդէպ իր դաշնակից երկրին:

Այս բոլորի վրայ եկաւ աւելնալու նաեւ Արցախի ամբողջական հայաթափումը, որուն մէջ պատասխանատուութեան մեծ բաժին ունեցան Ռուսական խաղաղապահ ուժերը, որոնք իրենց անգործութեամբ եւ նաեւ մեղսակցութեամբ նպաստեցին ատրպէյճանական հակահայ ծրագիրներու իրականացման:

Երբ Մոսկուայի թիւ մէկ փրոփականտիստ` Մարկարիթա Միմոնեանը հրապարակաւ կը յայտարարէ, թէ` հինգ տարի յետոյ Հայաստան պետութիւնը գոյութիւն պիտի չունենայ, ոչ մէկ ձեւով կը նպաստէ հանրային կարծիքը սիրաշահելուն եւ հակառակը աւելի կը հեռացնէ երկու երկիրները իրարմէ:

Հայաստանի հասարակութիւնը ներկայիս  կþապրի հիասթափութիւն Ռուսաստանի նկատմամբ« որ կþարտայայտուի նաեւ այս վերջին ուսումնասիրութեան մէջ: Եթէ  Մոսկուան չանդրադառնայ իր գործած սխալներուն ու  չկարողանայ զանազանել իր դաշնակիցները, կարծեցեալ բարեկամներ` Թուրքիայէն ու Ատրպէյճանէն, ուշ չէ այն օրը երբ ամբողջութեամբ կրնայ կորսնցնել Հայաստանն ու անոր ժողովուրդը:

 

Գ. Խոտանեան

«ՄԱՍԻՍ»