Թաթուլ Սոնենց-Փափազեան ի պատուի

 Թաթուլ Սոնենց-Փափազեան ի պատուի

Անգլիատառ Armenian Weekly պարբերականի երկարամեայ աշխատակից, մտաւորական եւ թարգմանիչ  Թաթուլ Սոնենց-Փափազեան օրերս պարգեւատրումի արժանացած է։

Այս մասին կը տեղեկանանք Գանատայի մեր աղբիւրէն։

Կը նշուի նաեւ, որ Սոնենց-Փափազեան  պարգեաւտրումի արժանացած է Դ.Վարուժանի «Հացին երգ»ը քերթագրքի անգլերէն թարգմանութեան առթիւ։

Պարգեւատրումը կատարուած է Համազգայինի Գանատայի Գէմպրիճի «Տաթեւ» մասնաճիւղը, որ այս առթիւ ալ հրապարակած է հակիրճ հաղորդագրութիւն մը. Ստորեւ հաղորդագրութիւնը

Մեծատաղանդ՝ Թաթուլ Սոնենց Փափազեան

 

Համազգայինի Գանատայի Գէմպրիճի «Տաթեւ» մասնաճիւղը իր երախտագիտութիւնը կը յայտնէ, ձեր կատարած Դանիէլ Վարուժանի «Հացին Երգը» հատորի անգլերէն լեզուի թարգմանութեան առթիւ:

 

 

Համազգայնի Գէմպրիճի «Տաթեւ» մասնաճիւղը կը պարգեւատրէ Թաթուլ Սոնենց Փափազեանը

Հետեւաբար, մասնաճիւղս մեկնած իր առաքելութենէն, ժողովրդային հանդիսութեամբ շնորհանդէս նախաձեռնեց լոյս սփռելու սոյն աշխատանքին ու հաղորդակից դարձնելու մեր հասարակութիւնը ձեր ազգանուէր գրական աշխատասիրութեան, որը իր բնոյթով կը ձգտի աւելին, հայ գրականութիւնը ծանօթացնել ու սեփականութիւնը դարձնել օտար ազգերուն:

 

Կը մաղթենք բեղուն գործունէութիւն. յուսանք որ մեր յաջորդ հանդիպումը տեղի կ’ունենայ ո՛չ առցանց, այլ անձամբ ձեր ներկայութեամբ, ու մեզի կը շնորհէք առիթը ներշնչուելու ձեր ազգայնաշունչ անսպառ կամքէն ու կորովէն:

 

Այս առթիւ ընդունեցէք վարչութեանս կողէ ձեռնարկի ընթացքին ձեզի խոստացուած պարգեւատրումի յուշանուէրը: Մեր ջերմագին բարեմաղթութիւնը կը փոխանցենք ձեզի այս առթիւ:

 

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան «Տաթեւ» մասնաճիւղի վարչութիւն