image

Քարտէզի վրայ՝ ռուսական ուժերու ներկայութեան շրջանները Ուքրանիոյ տարածքին

Քարտէզի վրայ՝ ռուսական ուժերու  ներկայութեան շրջանները Ուքրանիոյ տարածքին

Ռուսաստանի Դաշնութեան Պաշտպանութեան նախարարութիւնը առաջին անգամ ցուցադրած է Ուքրանիոյ հարաւային տարածքներու ճշգրիտ քարտէզը Մարիուփոլի շրջանին մէջ, ուր Վոլնովախա քաղաքը անցած է Ռուսաստանի  Զինուած ուժերու եւ ժողովրդական աշխարհազօրի վերահսկողութեան տակ:

Քարտէզին վրայ կ'երեւի, որ ուքրանացի զինուորականները ամբողջութեամբ կորսնցուցած են Վոլնովախա բնակավայրը: Ռուսաստանի  զինուած ուժերը հասած են Նովոտոնեցքոյէ-Նովոմայսքոյէ-Եկորովքա բնակավայրերու գիծ:

Պլակոտաթնոյէի շրջանին մէջ ցուցադրուած են ուքրինական զօրքերու ստորաբաժանումները, որոնք ինկած են շրջապատման մէջ:

Քարտէզէն կարելի է հետեւցնել, որ ուքրանական զօրքերը բնակավայրերու մէջ ամրացուած տարածքներ կը կազմակերպեն: