image

Մարալ Մարտոյեան «Մելգոնեան Վարժարանին Փակուիլը Համազօր Է Ոճիրի» (Լուսանկարներ)

Մարալ Մարտոյեան «Մելգոնեան  Վարժարանին Փակուիլը  Համազօր Է  Ոճիրի» (Լուսանկարներ)

 «Կիպրոսի   Մելգոնեան վարժարանը պէտք է բացուի եւ    պատերազմին հետեւանքով գաղթական  դարձած սուրիահայ  երեխաներուն  ապաստարան դառնայ»  «Արեւելք»ին ըսաւ   Մարալ Մարտոյեան : Մարտոյեան, որ   Մելգոնեան  վարժարանի  1982  թուականի շրջանաւարտներէն  է, անցնող ամիս      Հայաստան  գտնուելով      իր  դասընկերներու պատուիրակութեան հետ Մելգոնեանի խնդիրը  արծարծած էր  ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեանին հետ: Մարտոյեան, որ վրդովմունք յայտնեց  այս խնդրին վերաբերեալ   ՀԲԸՄ-ի կեցուածքներուն   համար    նաեւ ըսաւ, որ «Բարեգործականի   բարձրագոյն պատասխանատուներուն հետ   հանդիպելու մեր բոլոր ջանքերը ապարդիւն ելան:   Նոյն  ճակատագրին արժանացան Պուէնոս Այրէսի եւ Աթէնքի  Բարեգործականի  վարժարանները  եւ    մինչեւ այս պահը  այս հարցերուն առնչութեամբ պատասխանատուութիւն կրողներ չկան»:   Մարտոյեան ըսաւ, որ մինչեւ այս պահը Մելգոնեանի հողաշերտին    օրինական բոլոր  փաստաթուղթերը կը գտնուին  Բարեգործականի տնօրինութեան տակ  եւ   հակառակ տարբեր կողմերու պնդումներուն     այդ մարմինը կը շարունակէ լուռ մնալ Մելգոնեանի  փակման    առընթեր     պատճառաբանելով, որ դպրոցին  գոյութիւնը   նիւթական  ծանր բեռ էր   Բարեգործականին համար:  Մարտոյեան  նաեւ  ըսաւ, որ որեւէ հայկական դպրոցի փակուիլը համազօր է ոճրագործութեան  եւ յոյս յայտնեց, որ ՀՀ իշխանութիւնները   այս իրավիճակէն դուրս  գալու համար կարեւոր ճիգեր  կ'իրականացնեն: «Որեւէ հայկական դպրոցի փակուիլը  ոճիր է, ուր մնաց երբ խօսքը կը վերաբերի  Գրիգոր եւ Կարապետ  Մելգոնեան եղբայրներուն կողմէ  հիմնուած     վարժարանին, որուն հիմնական նպատակը  հայ որբերը   մահէ  ու կորուստէ փրկելն էր:»  Մարտոյեան  նաեւ ըսաւ, որ իրենք  որպէս շրջանաւարտներ  տարբեր ճանապարհներով  եւ միջոցներով պիտի շարունակեն «Մելգոնեանի դատ»ը պաշտպանել:  «Մելգոնեանը  կարելի է  փակել   միայն այն պարագային երբ  ամբողջ  աշխարհի մէջ  հայեր չեն մնար»  եզրակացուց Կիպրոսի Մելգոնեան վարժարանի շրջանաւարտ   Մարալ Մարտոյեան: