Կարին Հայտոսթեան ընդ Նորայր Օրջանեան ամուսնացեալք

Կարին Հայտոսթեան ընդ Նորայր Օրջանեան ամուսնացեալք

Բարի լուր ստացանք Պէյրութէն։

Երկու երիտասարդ հայեր անցնող 30 Յուլիսին կնքած են իրենց ամուսնութիւնը հիմը դնելով նորածաղկ հայաշունչ ընտանիքի մը։

Ճոնի Նորայր Օրջանեան, որ ծնած է Պոսթըն Պէյրութի մէջ իր ամուսնութիւնը կնքած է Կարին Հայտոսթեանին հետ։

Ամուսնութեան պաշտամունքը տեղի ունեցած է Հայ Աւետարանական համայնքի Էշրէֆիէի եկեղեցւոյ մէջ, իսկ պաշտամունքին նախագահած է Վեր. Փօլ Հայտոսթեան։

Նշենք որ, Ճ. Նորայր Օրջանեան գործունեայ անդամներէն է Ուոթըրթաունի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ խորհուրդին մէջ, եւ աշխոյժ ԱՄՆի արեւելեան ափի ՀԱ երիտասարդաց գործին մէջ՝ նաեւ իր երաժշտական տաղանդով։

Ան մասնագիտութեամբ IT Project Manager եւ շրջանաւարտ է Northeastern University-էն ստանալով BS in Information Technology իսկ MS տիտղոսը in IT կեդրոնանալով Program and Portfolio Management ոլորտին մէջ նոյն համալսարանի College of Professional Studies էն։

Ինչ կը վերաբերի հարսքրոջ, ապա Պէյրութի մէջ իր աչքերը բացած Կարին Հայտոսթեան

Քրիստոնէական Ջանից Երիտասարդաց ընկերակցութեան մէջ գործունեայ անդամ է եւ ան կանուխ տարիքէն երաժշտական մշտական ներդում ունեցած եկեղեցիին մէջ։

Աշխատանքով Լիբանանի Հ. Գարակէօզեան ընկերաբժշկական կեդրոնի տնօրէնական կազմի մէջ եւ պատասխանատու տարրալուծարանի, ան վկայուած է «Հայկազեան» համալսարանէն, ստանալով արուեստից պսակաւոր տիտղոս բնագիտութեան գաւառէն ներս, ինչպէս նաեւ նոյն տիտղոսը մանրէաբանութեան մէջ ՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն (AUB)։

Երկու մասնագէտ երիտասարդներ, որոնք ապահովաբար  հիմքը պիտի դնեն հայ եւ քրիստոնէական բարձր արժանիքներով ապրող ընտանիքի մը։

Այս առթիւ մեր յատուկ շնորհաւորանքները կը յղենք երջանիկ նորապսակներուն եւ յատկապէս  հարսքրոջ՝ Կարին Հայտոսթեանի  հօր ՝Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ գործունեայ եւ նուիրեալ հոգեւորականներէն՝ Վեր. Փօլ Հայտոսթեանին։