Ոչ Եւս Է Քուէթահայ Ազգային Բարերար Մելիք Մելիքսէթեան

Ոչ Եւս Է Քուէթահայ Ազգային Բարերար Մելիք Մելիքսէթեան

6 Յունուարին իր մահկանացուն կնքած է Քուէյթահայ   ազգային  բարերար  Մէլիք Մէլիքսէթեան: Այս մասին կը տեղեկանանք Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանի     Ֆէյսպուքի  էջէն: Կը  հաղորդուի նաեւ, որ հանգուցեալին  թաղման  կարգը պիտի կատարուի վաղը` 8 Յունուարի  յետմիջօրէին,  Քուէյթի    Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ: Նշենք, որ Մելիք Մելիքսէթեան  ստացած էր  Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան  Ասպետի  կոչում: