Հրատապ լուրեր:

«Ինչ որ գրած ես, գրած ես սիրով». Կիրակոս Գույումճեանի ողջոյնի խօսքը՝ ուղղուած Թորոս Թորանեանին

«Ինչ որ գրած ես, գրած ես սիրով». Կիրակոս Գույումճեանի  ողջոյնի խօսքը՝   ուղղուած  Թորոս Թորանեանին

Թորոս Թորանեանը 90 տարեկան է

Հայ գրող Թորոս Թորանեանը 90 տարեկան է:

Ողջոյններս քեզի՝ Քուէյթէն, սիրելի եւ թանկագին բարեկա՛մս, յարգալիր ողջոյններս քեզի մեծ մտաւորական, գնահատանքի ողջոյններս քեզի ծննդեանդ 90 ամեակին առթիւ, պանծալի գրո՛ղ, գրչակից մեծ եղբա՛յր:

Կա՞յ այլ անձնաւորութիւն մը, որ իր ձեռքբերումներուն մասին, եթէ հարցնես, պիտի ստանաս նոյն այն պատասխանը որ դուն կրնաս տալ, քու անձնական, ընկերային, ազգային եւ գրական ասպարեզներու մէջ ունեցածդ նուաճումներուն շնորհիւ.

-Անշո՛ւշտ շատ հազուադէպ:

Ընկերային կեանքիդ մէջ եղած ես ամէնուն բարեկամը, հայերու թէ՛ օտարներու բարեկամութիւններ հաստատելով ամէնուր՝ Հայաստան թէ՛ Սփիւռք, նաեւ հայաշխարհէն դուրս, մինչեւ Ֆինլանտիա, մինչեւ Աւստրալիա եւ Չինաստան: Ամէն տեղ, սիրելի հայ գրող, ուր որ գացած ես, եղած ես հայութեան դեսպանը, բոլորին մօտ ջատագովը եղած ես հայութեան, երգիչը մեր ցաւերուն, գովերգողը մեր ունեցածին եւ բոլորը վարակած ես լաւատեսութեամբ՝ որպէս մարդ եւ որպէս մարդկութեան անբաժանելի մասնիկ հայ:

Սիրելի՛ Թորոս, ամբողջ կեանքիդ ընթացքը եղած է պայքար յանուն մարդուն, քու կիզակէտդ եղած է ՄԱՐԴԸ՝ ամբողջ գրականութեանդ մէջ, ուր շօշափած ես ամենատարբեր նիւթեր սակայն միշտ դառնալով նոյն առանցքին շուրջ, որ կը կոչուի մարդ, նաեւ հայ մարդ: Ինչ որ գրած ես, գրած ես անպաճոյճ՝ պարզ այլ գեղեցիկ ոճով, հետաքրքրական պատմողականութեամբ, լեցուն սիրով ու միշտ մաքրամաքուր հայերէնով:

Հպարտութեամբ կ'արձանագրեմ եմ, որ եղած եմ քու բարեկամդ, զրուցակիցդ, մեր զրոյցները եղած են ազգային հարցերու շուրջ, հպարտ եմ, որ եղած եմ գրչակից կրտսեր եղբայրդ եւ որպէս կրտեր միշտ մտահոգուած եմ քու առողջութեամբդ, միշտ աղօթած, որովհետեւ մշտապէս վախցած եմ որ Աստուած մի արասցէ, եթէ աղէտ մը պատահի քեզի՝ քեզի հետ պատմական եւ գրական գիտելիքներու ինչպիսի շտեմարաններ պիտի կորսնցնենք: Դո՛ւն՝ վարպետ, կը նմանիս անթիք հազուագիւտ այն սքանչելի փխրուն անօթին, որ եթէ կոտրուի, իր նման ուրիշը չենք կրնար ունենալ, թէեւ դուն անթիք չես, այլ կենդանի նահապետը մեր:

Սիրելի բարեկամս, բժիշկ Թորոս Թորանեան, կը շնորհաւորեմ 90 ամեակդ: Գոհութիւն կը յայտնեմ Աստուծոյ, որ քեզ տուած է մեր ազգին եւ մեր հայրենիքին: Գոհութիւն եւ շնորհակալութիւն կը  յատնեմ այն երկար ժամերուն, զորս միասին անցուցած ենք, երկուքով կամ այլ մտաւորական բարեկամներու հետ՝ միշտ քննարկելով ազգային եւ գրական հարցեր: Երկուքով միշտ յիշած ենք մեր Ճիպինցի ըլլալը՝ մշտապէս հպարտանալով՝ մեր արմատներով:

Սիրելի, թանկագին, անզուգական գրող, Աստուած թող երկա՜ր, շա՜տ երկար կեանք պարգեւէ քեզի:


Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեան

Քուէյթ