Գրիգոր Պըլտեանի 3 Հատորները Ներկայացուեցան Պէյրութի Մէջ

Գրիգոր Պըլտեանի  3    Հատորները   Ներկայացուեցան Պէյրութի Մէջ

  Սփիւռքահայ   վաստկաւոր գրող Գրիգոր Պըլտեանի      3 հատորները ներկայացուած են   Պէյրութի մէջ:    Ֆրանսահայ  վիպասանին  հատորները  տպագրուած են  Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատան կողմէ:  «Սեմեր»,  «Տարմ»  եւ «Կրկնագիր մարդը»  հատորներու ներկայացման      հանդիսութեան ներկայ եղած է Պէյրութ   ծնած  հեղինակը, որ այս առթիւ   խօսք մը արտասանած է: Նշենք, որ հանդիսութեան   նորատիպ     «Կրկնագիր  մարդը»   հատորի ներկայացումը  կատարած է    Պէյրութ գտնուող     Յունահայ գրականագէտ  Յարութիւն Քիւրքճեան:    Խօսքերով հանդէս եկած են նաեւ   հրատարակչատան  տնօրէն ՝ Յակոբ  Հաւաթեան եւ կրթական մշակ ՝ Շաղիկ Մկրտիչեան: Յիշեցնենք, որ սոյն հատորներէն   «Սեմեր»ը    նախօրօք տպագրուած է   Պէյրութի  («Մաշթոց  մատենաշար»)   եւ   Երեւանի  («Սարգիս  Խաչենց») մէջ: